Veleposlaništvo RS Praga /Konzularne informacije /Potovanje v Republiko Slovenijo /

Potovanje v Republiko Slovenijo

Vstop in bivanje v državi

Državljani EU ne potrebujejo vizuma za vstop v Slovenijo. Za vstop v Slovenijo je potreben eden od naslednjih veljavnih dokumentov:

  • potni list
  • osebna izkaznica

Državljani EU lahko v Sloveniji brez vizuma bivajo do 90 dni. V roku treh dni po prihodu v Slovenijo so se tujci dolžni prijaviti na območni policijski postaji. V primeru bivanja v hotelu to ni potrebno.

V primeru, da želijo v Sloveniji prebivati več kot tri mesece morajo pred pretekom tega roka na upravni enoti, na območju katere prebivajo, zaprositi za izdajo dovoljenja za prebivanje.

Prevoz otrok

Med vožnjo v motornem vozilu z vgrajenim varnostnimi pasovi mora biti otrok, manjši od 150 cm, zavarovan z zadrževalnim sistemom, ki je primeren otrokovi telesni masi. Otroka lahko prevažate tudi v nazaj obrnjenem otroškem sedežu na sovoznikovi strani, vendar le, če je možno zračno blazino mehanično deaktivirati.

V vozilih, ki niso opremljena z varnostnimi pasovi, ni dovoljeno prevažati otrok, ki so mlajši od 3 let, otroci starejši od 3 let in manjši od 150 cm pa se smejo prevažati le na sedežih, ki niso prednji sedeži.

Na traktorju ali na delovnem stroju ni dovoljeno prevažati otrok mlajših od enega leta in pol. Kazen za nepravilen prevoz otrok je 200 evrov.

Otroci, ki potujejo brez spremstva staršev ne potrebujejo posebnega potrdila oz. pisma staršev. Zadostujejo veljavni osebni dokumenti.

Koristne povezave

Ministrstvo za zunanje zadeve RS: http://www.mzz.gov.si/
Ministrstvo za notranje zadeve RS: http://www.mnz.gov.si/
Ministrstvo za pravosodje RS: http://www.mp.gov.si/
Policija RS: http://www.policija.si/
Upravne enote RS: http://upravneenote.gov.si/
Uradni list RS: http://www.uradni-list.si
Banka Slovenije: http://www.bsi.si/
Urad RS za zaposlovanje: http://www.ess.gov.si/

Prometne informacije

Informacije o dovoljenih hitrostih, o plačilu cestnine (vinjete), o cenah bencina in drugo so na voljo na internetni strani:
http://www.amzs.si

Na internetni strani policije so na voljo informacije o aktualnemu stanju na mejnih prehodih na izstopu iz Slovenije:
http://www.policija.si (spodaj - prometni zastoji)

Dovoljena vsebnost alkohola v krvi

Zakon o varnosti cestnega prometa (UL, št. 83/04) v 130. členu (1. in 2. odstavek) določa:
(1) V cestnem prometu ne sme imeti alkohola v organizmu:
1. voznik motornega vozila ali skupine vozil kategorije C, D1, D, B+E, C+E, D1 + E in D+E;
2. voznik vozila, s katerim se opravlja javni prevoz potnikov ali blaga ali prevoz oseb za lastne potrebe;
3. voznik vozila, s katerim se prevaža nevarno blago;
4. poklicni voznik motornega vozila, kadar opravlja ta poklic;
5. učitelj vožnje med usposabljanjem kandidata za voznika v vožnji motornega vozila;
6. kandidat za voznika med usposabljanjem v vožnji motornega vozila;
7. spremljevalec;
8. voznik začetnik;
9. voznik motornega vozila, ki nima vozniškega dovoljenja ali v vozniškem dovoljenju nima vpisane kategorije motornega vozila, ki ga vozi;
10. voznik motornega vozila, ki se mu izvršuje sankcija prepovedi vožnje motornega vozila ali mu je vozniško dovoljenje odvzeto;
11. voznik, ki prevaža skupino otrok.

(2) Drugi vozniki imajo lahko največ do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, pod pogojem, da tudi pri nižji koncentraciji alkohola ne kažejo znakov motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu.

Potovanje z malimi živalmi

Dne 3. julija 2004 je v Republiki Sloveniji vstopila v veljavo Uredba (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za nekomercialne premike hišnih živali. Potni list mora po novem spremljati pse, mačke in bele dihurje.

Za vstop hišnih živali v Republiko Slovenijo je potrebno:

  • potni list, v katerem mora biti vpisano cepljenje proti steklini,
  • žival mora biti označ- ena z elektronskim mikroč- ipom ali z vidno tetovirano številko (slednje velja le v prehodnem obdobju 8 let in ne velja za Združeno kraljestvo in Irsko, ki že zdaj zahtevata označ- evanje z mikroč- ipi)

V RS obstaja obveznost uporabe povodca za živali na javnih površinah, obveznost uporabe nagobčnika pa le v javnih prevoznih sredstvih.
Psi - vodiči slepih in psi - pomočniki invalidov imajo skupaj s svojim skrbnikom vstop na vsa javna mesta in v sredstva javnega prevoza.
Psom iz prejšnjega odstavka ni treba imeti nagobčnika na javnih mestih in v sredstvih javnega prevoza.
V RS ne obstaja predpis o prepovedi vstopa določenih borilnih psov.

Podrobnejše informacije so na voljo na internetni strani Veterinarske uprave RS: www.vurs.gov.si