Veleposlaništvo RS Praga /Kulturno sodelovanje /

Kulturno sodelovanje

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Pragi deluje tudi na področjih kulture ter šolstva in znanosti. V sodelovanju s pristojnimi institucijami skrbi za promocijo slovenske kulture in znanosti v Češki republiki ter nudi pomoč pri vzpostavljanju stikov med partnerskimi ustanovami na slovenski in češki strani.

Državi sta v letu 2002 opredelili Izvedbeni program sodelovanja v kulturi, izobraževanju in znanosti med vladama obeh držav. Kulturno sodelovanje med državama je obsežno in raznovrstno. V okviru Karlove univerze v Pragi in Masarykove univerze v Brnu aktivno deluje lektorat slovenskega jezika. Od leta 2005 poteka pouk češkega jezika na Ljubljanski univerzi.

 

Foto: Plečnikova cerkev na Vinohradih (Kostel Nejsvětějšího srdce Páně), Praga 3

Kar nekaj koristnih informacij o kulturnem sodelovanju (v angleškem jeziku) lahko najdete tudi na spletni strani www.culture.si ali tule.

Preostale morebitne koristne povezave:

Ministrstvo za kulturo
Kulturne ustanove in ustvarjalci
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Univerza v Ljubljani
Univerza v Mariboru
Univerza na Primorskem
Samostojni visokošolski zavodi
Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umentosti
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik
Ministrstvo za kulturo Češke republike - www.mkcr.cz
Ministrstvo za šolstvo Češke republike - www.msmt.cz
Češka univerza za agrokulturo v Pragi - http://www.czu.cz
Češka tehnična univerza v Pragi - http://www.cvut.cz
Ekonomska univerza v Pragi - http://www.vse.cz
Južnočeška univerza v Čeških Budějovicah-  http://www.jcu.cz
Karlova univerza v Pragi - http://www.cuni.cz
Masarykova univerza v Brnu - http://www.muni.cz
Mendelova kmetijska in gozdarska univerza v Brnu - http://www.mendelu.cz
Ostravská univerza - http://www.osu.cz
Palachova Univerza Olomouc - http://www.upol.cz
Šlezijska univerza Opava - http://www.slu.cz
Tehniška univerza Brno - http://www.vutbr.cz
Tehniška univerza Praga - www.cvut.cz
Tehniška univerza Ostrava- http://www.vslibcz
Univerza Hradec Králové - http://www.uhk.cz
Univerza Jan Evangelist Purkyna v Ústju nad Labo - http://www.ujep.cz
Univerza Pardubice - http://www.upce.cz
Veterinarska in farmacevtska univerza Brno - http://www.vfu.cz
Zahodnočeška univerza Plzen - http://www.zcu.cz