Veleposlaništvo RS Praga /Kulturní spolupráce /

Kulturní spolupráce

Velvyslanectví Republiky Slovinsko v Praze působí i v oblasti kultury, školství a vědy. Ve spolupráci s příslušnými institucemi zajišťuje propagaci slovinské kultury a vědy v České republice a pomáhá při vytváření kontaktů mezi partnerskými institucemi na slovinské a české straně. V roce 2002 byl vytyčen Realizační program spolupráce v oblasti kultury, vzdělávání a vědy mezi vládami obou zemí. Kulturní spolupráce je široká a rozmanitá. Na Univerzitě Karlově v Praze a Masarykově univerzitě v Brně se vyučuje slovinský jazyk jako samostatný obor. Od roku 2005 působí katedra českého jazyka na Univerzitě v Lublani.

Užitečné odkazy:

Ministerstvo kultury
Kulturní instituce a tvůrci
Ministerstvo školství, vědy a sportu
Univerzita v Lublani
Univerzita v Mariboru
Přímořská univerzita
Samostatné vysokoškolské ústavy
Slovinská akademie věd a umění
Vědeckovýzkumné centrum Slovinské akademie věd a umění
Centrum pro slovinštinu jako druhý/cizí jazyk
Ministerstvo kultury České republiky – www.mkcr.cz
Ministerstvo školství České republiky – www.msmt.cz
Česká zemědělská univerzita v Praze – http://www.czu.cz
České vysoké učení technické v Praze – http://www.cvut.cz
Vysoká škola ekonomická v Praze – http://www.vse.cz
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – http://www.jcu.cz
Univerzita Karlova v Praze – http://www.cuni.cz
Masarykova univerzita v Brně – http://www.muni.cz
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně – http://www.mendelu.cz
Ostravská univerzita – http://www.osu.cz
Palackého univerzita Olomouc – http://www.upol.cz
Slezská univerzita Opava – http://www.slu.cz
Vysoké učení technické v Brně – http://www.vutbr.cz
Technická univerzita Liberec – http://www.vslibcz
Univerzita Hradec Králové – http://www.uhk.cz
Univerzita Jana Evangelista Purkyně v Ústí nad Labem – http://www.ujep.cz
Univerzita Pardubice – http://www.upce.cz
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – http://www.vfu.cz
Západočeská univerzita Plzeň – http://www.zcu.cz