Veleposlaništvo RS Praga /Gospodarsko sodelovanje /

Uvod v gospodarsko sodelovanje

Podobno kot na političnem in kulturnem področju je tudi sodelovanje na področju gospodarstva med Slovenijo in Češko odlično in se v zadnjih letih še dodatno krepi. Blagovna menjava med državama sicer že nekaj let zaporedoma presega milijardo EUR, kar je glede na velikost obeh gospodarstev zavidljiv podatek. V letu 2016 se je Češka na lestvici najpomembnejših slovenskih zunanjetrgovinskih partneric uvrstila na 10 mesto. Skupni obseg blagovne menjave je znašal 1,21 mlrd. EUR oz. 2,5% vse menjave, v primerjavi z l. 2015 je zrasla za 2,1%.

Razveseljiva je tudi bilateralna investicijska dinamika, kjer po nekaj uspešnih slovenskih naložbah na Češko izpred nekaj let v zadnjem času lahko spremljamo tudi intenziven povratni tok. Opaziti je, da so bile pretekle uspešne zgodbe dobra spodbuda za potencialne investitorje na obeh straneh in zanimanje za nove investicijske priložnosti narašča.

Kljub omenjenim rezultatom je gotovo še nekaj prostora  za nadaljnjo krepitev sodelovanja. Identificiranih je pet panog, kjer bi glede na značilnosti obeh gospodarstev in ob ustrezni spodbudi lahko prišlo do vzpostavljanja novih povezav med podjetij: živilska industrija, avtomobilska industrija, informacijska in komunikacijska tehnologija, znanost in tehnologija ter turizem. Slovenska podjetja imajo v izpostavljenih panogah velike možnosti, da z ustreznimi aktivnostmi na Češkem poiščejo dobre partnerje za sodelovanje in si razširijo področje delovanja.

Češka podjetja imajo zaradi geopolitičnega položaja države veliko izkušenj na trgih Vzhodne Evrope kar je lahko koristno pri načrtovanju morebitnega poslovnega sodelovanja. Češka si v zadnjem obdobju posebej prizadeva okrepiti tudi gospodarsko sodelovanje s Kitajsko oz. zanjo postati neke vrste vstopna točka za celotno EU. Realizacija (obseg menjave in vrednost investicij) sicer za enkrat še vedno precej zaostaja za začetnimi optimističnimi napovedmi. Uporaben podatek je lahko tudi to, da veliko mednarodnih podjetij Češko že dlje časa uporablja kot izhodišče za širitev poslovanja na Slovaško in druge države v srednjeevropski regiji.

Češka je ena izmed največjih zagovornic prostega trga in odpravljanja trgovinskih ovir znotraj EU, njeno tržišče je zelo odprto in ponuja veliko možnosti za razvoj sodelovanja. Posledično je izredno konkurenčno, zaradi zgodovinskih okoliščin in tradicionalne navezave na nemško tržišče v marsičem dokaj podobno slovenskemu. Slednje je vsekakor potrebno upoštevati pri načrtovanju vključevanja na tržišče. Pri tem bomo v okviru pristojnosti veleposlaništva poizkušali podjetjem in institucijam nuditi kar najbolj učinkovito podporo.