Veleposlaništvo RS Praga /Gospodarsko sodelovanje /

Uvod v gospodarsko sodelovanje

Podobno kot na političnem in kulturnem področju je tudi sodelovanje na področju gospodarstva med Slovenijo in Češko odlično in se v zadnjih letih še dodatno krepi. Blagovna menjava med državama sicer že nekaj let zaporedoma presega milijardo EUR, kar je glede na velikost obeh gospodarstev zavidljiv podatek. Češka je bila v letu 2019 11. najpomembnejša gospodarska partnerica Slovenije. Skupni obseg blagovne menjave je znašal 1,57 milijarde EUR, izvoz je znašal 728,4 milijona EUR, uvoz pa 837,6 milijona EUR. Najpomembnejši slovenski izvozni produkti na češki trg so električni stroji in oprema, aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka, farmacevtski proizvodi, stroji in mehanične naprave, vozila in njihovi deli, aluminij in aluminjasti izdelki ter proizvodi iz plastične mase.

Pozitivna je tudi bilateralna investicijska dinamika, kjer po nekaj uspešnih slovenskih naložbah na Češko izpred nekaj let v zadnjem času lahko spremljamo tudi intenziven povratni tok. Opaziti je, da so bile pretekle uspešne zgodbe dobra spodbuda za potencialne investitorje na obeh straneh in zanimanje za nove investicijske priložnosti narašča. Češka zaseda 11. mesto med tujimi investitorji v Slovenijo in 13. mesto med destinacijami za slovenske izvozne investicije.

Kljub omenjenim rezultatom je gotovo še prostor za nadaljnjo krepitev sodelovanja. Identificiranih je pet panog, kjer bi glede na značilnosti obeh gospodarstev in ob ustrezni spodbudi lahko prišlo do vzpostavljanja novih povezav med podjetij: živilska industrija, avtomobilska industrija, informacijska in komunikacijska tehnologija, znanost in tehnologija ter turizem. Slovenska podjetja imajo v izpostavljenih panogah velike možnosti, da z ustreznimi aktivnostmi na Češkem poiščejo dobre partnerje za sodelovanje in si razširijo področje delovanja.

Češka podjetja imajo zaradi geopolitičnega položaja države veliko izkušenj na trgih Vzhodne Evrope, kar je lahko koristno pri načrtovanju morebitnega poslovnega sodelovanja.  Povedati velja tudi, da veliko mednarodnih podjetij Češko že dlje časa uporablja kot izhodišče za širitev poslovanja na Slovaško, Poljsko in druge države v srednjeevropski regiji.

Češka ima eno najbolj perspektivnih gospodarstev v Vzhodni Evropi, za katerega je bilo do epidemije COVID-19 značilna visoka stopnja rasti BDP in nizka stopna nezaposlenosti. Češki izvoz predstavlja približno 80 % BDP in temelji na izvozu avtomobilov, saj je proizvodnja avtomobilov največja industrija v državi. Češka je vstopila v EU leta 2004, vendar se še ni pridružila evro-območju. Češka republika je v poročilu Svetovne banke za leto 2019 v kategoriji „enostavnost poslovanja“ zasedla 35. mesto od 190 držav. Država prejema sredstva EU, ki so namenjena zdravstveni reformi, okolju, prometu, infrastrukturnim projektom in študentskim izmenjavam.

Češka je ena izmed največjih zagovornic prostega trga in odpravljanja trgovinskih ovir znotraj EU, njen trg je zelo odprt in ponuja veliko možnosti za razvoj sodelovanja. Posledično je izredno konkurenčen, zaradi zgodovinskih okoliščin in tradicionalne navezave na nemški trg v marsičem dokaj podoben slovenskemu. Slovenski in češki gospodarski predstavniki praviloma dokaj enostavno najdejo skupne točke, na katerih gradijo dobro poslovno sodelovanje: skupno poslovno okolje oz, notranji trg, slovanski izvor, jezikovna bližina, skupne zgodovinske izkušnje in kulturna povezanost. Razlogov za vključitev Češke na poslovni zemljevid je torej še vedno več kot dovolj.

Pri tem bomo v okviru pristojnosti veleposlaništva poizkušali podjetjem in institucijam nuditi kar najbolj učinkovito podporo.

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje

Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Češko republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BCZIDO)
Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Češko republiko o podpori in zaščiti investicij (BCZPZI)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke Republike o sodelovanju v mednarodnem kombiniranem prevozu (BCZMKP)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o mednarodnem cestnem prometu (BCZCP)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o rednem zračnem prometu (BCZRZP)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o sodelovanju v zdravstvu in medicini (BCZZM)
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo Češke republike o sodelovanju na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BCZPCZ)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Češko republiko (BCZPT)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike (BCZZTS)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti
Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za industrijo in trgovino Češke republike
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Češko republiko o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BCZVTP)
Zakon o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Državnim uradom za jedrsko varnost Češke republike za izmenjavo informacij (BCZJVI)

Več o tem najdete tukaj.