Veleposlaništvo RS Praga /Gospodarsko sodelovanje /Poslovanje s Slovenijo /

POSLOVANJE S SLOVENIJO

Odkar je Slovenija 1. maja 2004 postala članica Evropske unije, 1. januarja 2007 prevzela evro in 1. junija 2010 vstopila v OECD, se je povečala njena mednarodna konkurenčnost in privlačnost za poslovno sodelovanje. Danes sodi med najuspešnejše države v svetovnem merilu.

STRATEŠKE PREDNOSTI

Za Slovenijo so značilne štiri strateške prednosti, ki ji omogočajo, da se učinkovito prilagaja neprestano spreminjajočemu se mednarodnemu okolju:

Geostrateška logistična lega: Slovenija ni le geografsko  stičišče slovanskega, germanskega, romanskega in ugrofinskega sveta, ampak s sosednjimi državami vzdržuje dobre sosedske odnose in je vir stabilnosti v regiji, ki jo povezuje kultura in zgodovina. Iz države je enostaven dostop do trgov vzhodne (200 mio) in jugovzhodne (20 mio prebivalcev) Evrope, Slovenci pa so znani po odličnem znanju tujih jezikov in poznavanju kultur. Industrijska središča severne Italije in južne Nemčije so v rangu 500 km. Skozi državo tečejo panevropski koridor X, sredozemski TEN-T koridor in koridor Vzhodno-Jadransko morje. Slovensko pristanišče Luka Koper je pomembno okno za blagovne tokove na jug in vzhod tudi za Češko ter obratno, saj v primerjavi s severnomorskimi pristanišči ponuja možnost za pomembno krajši čas prevoza blaga.

Kvalificirana delovna sila: Slovenci so znani po poznavanju tehnologije in avtomobilizma, kar je rezultat dolge industrijske tradicije. Za gospodarstvo so značilne inovacije, delovna morala in zvestoba podjetjem. 22 % zaposlenih ima univerzitetno, 57 % pa magistrsko ali doktorsko izobrazbo. Prevladujejo odlično znanje jezikov in IKT veščine.

Visoka stopnja digitalizacije in inovativnosti: visoka uvrstitev na različnih indeksih in prejeti naslovi potrjujejo, da je Slovenija sodobna in digitalizirana država, usmerjena v trajnostni razvoj. Slovenska podjetja odlikuje visoka stopnja inovativnosti.

Najpomembnejše uvrstitve:
• Georgetown Institut za ženske, mir in varnost, Indeks žensk, miru in varnosti 2019: 4. mesto
• Evropska komisija, Indeks digitalnega gospodarstva in znanosti 2019: 17. mesto
• Institut za gospodarstvo in mir, Globalni mirovni indeks 2019: 8. mesto
• Bertelsmann Stiftung, Globalni indeks družbene odgovornosti 2019: 7. mesto
• Slovenska pobuda za 20. maj, svetovni dan čebel, sprejeta pri Združenih narodih
• Slovenija, Evropska gastronomska regija 2021

Dobro razvita infrastruktura: Slovenska pristanišča, letališča, avtocestni in železniški križ omogočajo enostaven dostop do države. Slovenija je po uporabi spleta nad povprečjem EU.

SLOVENSKO GOSPODARSTVO

Slovenija ima razmeroma majhno, toda hitro rastoče in izvozno usmerjeno gospodarstvo. Gospodarsko rast danes ženejo predvsem zasebna potrošnja, naložbe in izvoz. Slovenija spada med tistih nekaj evropskih držav, ki konstantno izkazujejo presežek izvoza nad uvozom.

Gospodarska rast  v Sloveniji je v  letu 2019 znašala 2,8 %. Na stabilizacijo gospodarske rast je vplivalo predvsem postopno upočasnjevanje rasti tujega povpraševanja in demografski dejavniki, ki se bodo odrazili v nižjih rasteh zaposlenosti in potrošnje gospodinjstev.

Krepitev izvoza spodbujata zlasti rast tujega povpraševanja in vse večja konkurenčnost domačih podjetij. To vodi v rast prihodkov v nekaterih segmentih tržnih storitev, zlasti v prometu, računalniških storitvah in turizmu. Opazna rast števila prihodov oziroma prenočitev tujih turistov vodi tudi v rast prihodkov v gostinstvu.