Veleposlaništvo RS Praga /IZREDNI DOGODKI - KORONAVIRUS /

03. 03. 2020

Koronavirus (COVID-19) - aktualno stanje v Češki republiki in priporočila

(posodobljeno 06.04.2020 ob 10.30h)

Državljanom, ki so jih aktualne razmere ujele na poti v tujini priporočamo, da se registrirajo v spletni obrazec "potovanja v tujini" na strani MZZ RS: https://www.gov.si/zbirke/storitve/obvescanje-o-potovanju-v-tujino. Podrobnosti o omejitvah potovanj na/iz Češke so na voljo nižje.

Na Češkem so 1. marca 2020 potrdili prve tri pozitivne primere okužbe z virusom COVID-19 (koronavirus). Do prvih okužb je prišlo v severni Italiji in Avstriji, kasneje so se okužbe začele širiti znotraj države in sedaj predstavljajo veliko večino primerov. Aktualno stanje na dan 06.04.2020 je (4591) okuženih. Doslej je bilo testiranih 85014 oseb. Podrobnejši statistični podatki so na voljo na tej povezavi: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Do sedaj sprejeti ukrepi za preprečevanje širjenja okužb so:

1.) Češka vlada je 12.3.2020 ob 14.00 uri s takojšnjo veljavnostjo UVEDLA IZREDNE RAZMERE. Ukrep bo trajal predvidoma do konca meseca aprila in bo vplival na številna področja (op. podrobnosti v posameznih točkah v nadaljevanju).

2.) Češka vlada je 15.3.2020 sprejela uredbo s katero je OMEJENO PROSTO GIBANJE OSEB NA OZEMLJU CELE DRŽAVE. Ukrep predvideva nekatere izjeme, kot so poti na/z dela, nakupi osnovnih živil, obiski zdravstvenih in socialnih ustanov, neodložljivi obiski sorodnikov, opravljanje nalog po uradni dolžnosti (policija, redarstvo, vojska...) ali izvajanje osnovnih nujnih dejavnosti (zdravstvena oskrba, javni prevoz...). Besedilo uredbe je dostopno na spletni strani vlade (samo v CZ jeziku): https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/rozhodnuti-vlady-o-zakazu-volneho-pohybu-osob-180358/

3.) Od 14.3.2020 je PONONOVNO UVEDENA MEJNA KONTROLA na meji z Nemčijo in Avstrijo, podoben režim se je s 16.3. razširil tudi na mejo s Poljsko in Slovaško. Mejo je možno prestopati samo še na točno določenih mejnih prehodih kjer se izvajajo poostreni pregledi. V primeru izkazanih simptomov oz. suma na okužbo so potniki dolžni dovoliti odvzem brisov in počakati na izvide ter se ravnati po navodilih pristojnih. Predvsem na mejnih prehodih s Poljsko in Slovaško se tvorijo kolone tovornih vozil. Podrobnosti so na voljo na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve Češke republike: https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22240339&doctype=ART

4.) za čas trajanja izrednih razmer veljajo PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA POTOVANJA V TUJINO IN ZA VSTOPE IZ TUJINE V ČEŠKO REPUBLIKO. UKREP VELJA OD 16.3.2020 ZA DRŽAVLJANE VSEH DRŽAV, deloma se pogoji in omejitve razlikujejo glede na to ali gre za državljane Češke ali tujce. Podrobnejše informacije s pomočjo katerih se lahko preveri pogoje vstopa/izstopa, morebitne izjeme od prepovedi, ki veljajo za določene kategorije oseb in besedilo uredbe s katero je vlada poenotila dosedanje ukrepe (op. samo v CZ jeziku) so na voljo na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve Češke republike, kjer se sproti posodabljajo (op. glejte tudi povezave do .PDF dokumentov na koncu strani!):

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239932&doctype=ART

https://www.mvcr.cz/mvcren/article/exceptions-to-travel-restrictions.aspx

https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22242162&doctype=ART

5.) Od 30. 3.2020 ZA TRANZIT TUJCEV (vključno državljanov EU) veljajo spremenjena pravila za organizirane skupinske evakuacije/repatriacije kot tudi za individualne evakuacije preko letališča v Pragi in vseh čeških mejnih prehodov. Tranzit je možen samo za enkratno evakuacijo / repatriacijo do države izvora in ne za katerikoli drug namen. Vsaj 24 ur pred načrtovanim vstopom v Češko republiko mora biti iz veleposlaništva poslana diplomatska nota s podatki o osebah v tranzitu, prevoznem sredstvu in trasi. Osebe v tranzitu morajo imeti kopijo note pri sebi pri vstopu in tekom celotne poti skozi CZ. Potniki morajo ves čas nositi obrazno masko ali drugo zaščito čez nos in usta ter upoštevati vsa druga pravila, ki veljajo v času izrednega stanja na CZ. Če so v tranzitu po kopnem, morajo biti postanki omejeni na najmanjše število. Najava z noto se ne nanaša na tujce, ki so se v času razglasitve izrednih razmer že nahajali na ozemlju Češke in želijo od tu odpotovati v svojo domačo državo.

6.) Od 14.3.2020 so UKINJENE REDNE AVTOBUSNE, VLAKOVNE IN LADIJSKE LINIJE PREKO MEJA ČEŠKE REPUBLIKE. V mednarodnem letalskem prometu se od čeških letališč uporablja samo še letališče Vaclava Havla v Pragi. Tujci (turisti, študentje) se lahko od 14.3.2020 vrnejo domov le z osebnim vozilom (z do 9 sedeži), izrednimi avtobusnimi prevozi ali letalskimi prevozi. Češki prevozniki lahko na Češko vrnejo prazne avtobuse ali vlake, prav tako lahko tuji prevozniki s Češke odpeljejo prazne avtobuse oz. vlake, zgolj s posadko. Do preklica je suspendirana prepoved vožnje za vozila nad 7,5 tone ob nedeljah in praznikih.

7.) Vlada je z namenom preprečevanja širjenja bolezni sprejela STROGE OMEJITVE IN PREPOVEDI NA ŠTEVILNIH PODROČJIH, ki se tičejo obratovanja trgovin, restavracij, barov, šol in vrtcev ter univerz, obiskov v bolnišnicah, zaporih, domovih za starejše, javnih prireditev, športnih dogodkov, vstopa v športne in kulturne objekte, itd. Podroben pregled omejitev in prepovedi, ki so trenutno v veljavi je dostopen na spletni strani vlade CZ: https://www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/measures-adopted-by-the-czech-government-against-coronavirus-180545/

8.) Za vse državljane Češke in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem, ki so se ali se bodo po 31.3.2020 vrnili na Češko iz katerekoli države bo odrejena obvezna 14 dnevna karantena.

9.) Od 14.3. dalje se ne bodo več sprejemale vloge za vizume in bivalna dovoljenja. Že začeti postopki za kratkoročne vizume se bodo ustavili, že začeti postopki za dolgoročne vizume ali bivalna dovoljenja pa prekinili za čas izrednega stanja. Vsi tujci, ki so se v času razglasitve izrednega stanja legalno nahajali na ozemlju Češke, lahko tu ostanejo do ukinitve izrednega stanja. V zvezi s tem je vzpostavljen hotline (+420 974 815 394, +420 974 815 395, +420 974 815 396 ali e-mail: pobyty(at)mvcr.cz). Podrobnosti na: https://www.mvcr.cz/mvcren/article/new-obligations-and-information-for-foreign-nationals-prevention-against-spread-of-covid-19.aspx

10.) Direktne letalske povezave z nekaterimi državami (Kitajska, Italija, Južna Koreja) so prekinjene, število poletov se zmanjšuje tudi na drugih linijah. Uprava letališča Vaclava Havla v Pragi je za lete iz rizičnih območij predvidela posebna vstopna mesta s poostrenimi pregledi in ciljanim pregledom potnikov. Restavracije na letališču so zaprte. Podrobnosti so na spletni strani letališča: https://www.prg.aero/en#/

Visoka denarna kazen (do 120.000 EUR) je zagrožena za kakršnokoli kršitev vseh ukrepov, ki so v veljavi.

Veljavnost vseh navedenih ukrepov je bila podaljšana do 11. aprila 2020. Ker se situacija sproti in hitro spreminja priporočamo, da v primeru potovanja iz ali na Češko dodatno spremljate informacije za tuje državljane o stanju in ukrepih v zvezi virusom COVID-19 na straneh pristojnih čeških organov:

Ministrstva za zunanje zadeve Češke republike:

https://www.mzv.cz/jnp/en/issues_and_press/press_releases/x2020_03_07_questions_and_answers_in_relation_to_the.html

Ministrstva za zdravje Češke republike:

https://koronavirus.mzcr.cz/

Ministrstva za notranje zadeve:

https://www.mvcr.cz/ministerstvo-vnitra-ceske-republiky.aspx

Državljani RS, ki na svoji poti iz ali na Češko tranzitirajo druge države (Avstrijo, Nemčijo, Slovaško...) morajo spremljati in upoštevati tudi morebitne omejevalne ukrepe teh držav.

V primeru slabega počutja in izkazanih simptomih bolezni se obračajte na neprekinjeno odprte telefonske številke: + 420 724 810 106 in + 420 725 191 367 ali nujno številko 112 (op. priporočamo državljanom RS). Informacije in navodila o ravnanju lahko dobite tudi na telefonskih številkah čeških regionalnih higienskih postaj.

_______________________________________________________________________________

Priporočila slovenskih organov v zvezi s COVID-19

Nacionalni inštitut za javno zdravje je izdelal priporočila za vse, ki prihajajo v Slovenijo z območij izbruha koronavirusa oziroma se morda tja odpravljajo. Ministrstvo za zunanje zadeve sicer nenujna potovanja v rizične države odsvetuje.

Prihod z območja izbruha koronavirusa

Če ste se zadrževali na območjih z izbruhom koronavirusa oziroma ste bili v stiku z nekom, ki prihaja s takšnega območja, in ste zboleli (kašelj, vročina, težko dihanje), svetujemo, da:

• ostanete doma in se izogibate stikom z drugimi ljudmi,

• pokličete izbranega ali dežurnega zdravnika in mu opišete svoje stanje,

• ne hodite v dnevne ambulante in urgence ampak se ustavite na posebnih vstopnih točkah za odvzem brisa

• upoštevate druga navodila zdravnika in pristojnih služb, higieno kašljanja, itd.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je vzpostavil posebno telefonsko številko, na kateri lahko dobite več informacij. Številka je dosegljiva vsak dan od 9. do 17. ure.

Pokličete lahko na: +386 31 646 617

Podrobnosti in priporočila za ravnanje so na voljo tudi na vladnem portalu:

https://www.gov.si/teme/koronavirus/ (glavna stran)

www.gov.si/podrocja/zdravje/preventiva-in-skrb-za-zdravje/obvladovanje-nalezljivih-bolezni/koronavirus/navodila-za-potnike/ (priporočila potnikom)