Veleposlaništvo RS Praga /IZREDNI DOGODKI - KORONAVIRUS /

Koronavirus (COVID-19) - aktualno stanje v Češki republiki in priporočila

REGISTRACIJA PRED POTOVANJEM
Državljanom Republike Slovenije na poti v tujini priporočamo, da se registrirajo v spletni obrazec "potovanja v tujini" na strani MZZ RS.

STANJE EPIDEMIJE NA ČEŠKEM 

Zadnje informacije o stanju epidemije na Češkem (v angleškem jeziku)

Podrobni podatki o okužbah, hospitalizacijah in ozdravelih (v češkem jeziku)

UKREPI IN OMEJITVE NA ČEŠKEM

Podroben seznam ukrepov in omejitev po posameznih regijah (v angleškem jeziku)

POGOJI VSTOPA NA ČEŠKO

OMEJITVE GIBANJA  na Češkem zaradi pandemije COVID-19:
Od 22.10.2020 je na Češkem omejeno prosto gibanje oseb z naslednjimi izjemami:
✅ pot na delo, obisk družine, zdravstvenih ustanov, do počitniške hišice, nujnih nakupov in storitev,
✅ gibanje v naravi,
✅- udeležba na poroki ali pogrebu (z največ 10 ljudmi),
✅ potovanje v tujino ali vrnitev iz tujine na Češko.
Upoštevajoč še novo omejitev druženja na javnih mestih na 2️⃣ osebi (razen izjem) in da namestitve v hotelih niso mogoče za turistične namene, je potovanje na Češko možno samo v nujnih primerih.

Ministrstvo za zdravje ČR je objavilo nov seznam držav - Slovenija bo od 9.11. dalje na rdečem seznamu.
Vstop v državo bo dovoljen ob prehodni registraciji v sistem https://plf.uzis.cz/ ter obvezen test v 5-dneh po prihodu oziroma predložitev negativnega izvida testa, ki je opravljen v državi EU in ni starejši od 72 ur.
Izjeme:
- bivanje v oranžni/rdeči državi, ki ne presega 12 ur v zadnjih 14 dneh
- čezmejni delavi, učenci, študentje iz sosednjih držav
- nujna potovanja iz zdravstvenih, družinskih, delovnih ali poslovnih razlogov, ki niso daljša od 12 ur
- tranzit

Državljanom svetujemo, da pred vsako potjo natančno preučijo informacije na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za zdravje Češke republike, saj se pravila spreminjajo.

V primeru dvoma je za pojasnila možno zaprositi tudi Call Center pri MNZ Češke (št. objavljene na spodnjih povezavah) ali na posebnem e-mail naslovu: cestovani.covid19(at)mvcr.cz

Opis vstopnih pogojev v Češko republiko (v angleškem jeziku)

Opis vstopnih pogojev v Češko republiko (v češkem jeziku)

UPORABNE POVEZAVE
Priporočamo, da v primeru potovanja z ali na Češko dodatno spremljate informacije za tuje državljane o stanju in ukrepih v zvezi virusom COVID-19 na straneh pristojnih čeških organov:
Ministrstva za zunanje zadeve Češke republike

Ministrstva za zdravje Češke republike

Ministrstva za notranje zadeve

KAJ STORITI V PRIMERU SIMPTOMOV OKUŽBE S COVID-19?
V primeru slabega počutja in izkazanih simptomih bolezni se obračajte na neprekinjeno odprte telefonske številke: + 420 724 810 106 in + 420 725 191 367 ali nujno številko 112 (op. priporočamo državljanom RS). Informacije in navodila o ravnanju lahko dobite tudi na telefonskih številkah čeških regionalnih higienskih postaj.

PRIPOROČILA GLEDE POTOVANJ – MZZ RS NENUJNA POTOVANJA V RIZIČNE DRŽAVE ODSVETUJE

Če ste se zadrževali na območjih z izbruhom koronavirusa oziroma ste bili v stiku z nekom, ki prihaja s takšnega območja, in ste zboleli (kašelj, vročina, težko dihanje), svetujemo, da:
• ostanete doma in se izogibate stikom z drugimi ljudmi,
• pokličete izbranega ali dežurnega zdravnika in mu opišete svoje stanje,
• ne hodite v dnevne ambulante in urgence ampak se ustavite na posebnih vstopnih točkah za odvzem brisa
• upoštevate druga navodila zdravnika in pristojnih služb, higieno kašljanja, itd.

Podrobnosti in priporočila za ravnanje ter pogoji vstopa v Republiko Slovenijo

Ukrepi za zajezitev širjenja okužb v Republiki Sloveniji

Prehajanje meja in seznam varnih in nevarnih držav

Pogosta vprašanja in odgovori za Nacionalni inštitut za javno zdravje

 

 ! Slovenija je Češko z 29.9.2020 uvrstila na rdeči seznam držav.

Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima prebivališče v državi na rdečem seznamu ali prihaja iz te države, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena za deset dni.

Karantena pa ne bo odrejena, če oseba ob prehodu meje predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali v Sloveniji, in sicer pri organizaciji ali posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala za ustrezna in verodostojna ter sta navedena na seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Določenih je 16 izjem, ko karantena ne bo odrejena in oseba tudi ne potrebuje negativnega testa. Vstop iz katere koli rdeče države se tako dovoli:

1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant in se vrača v 14 urah po prehodu meje;
2. osebi, ki je napotena na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza ali z njega;
3. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo ali iz nje v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Slovenijo v 12 urah po prehodu meje;
4. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in jo zapusti najpozneje v 12 urah po vstopu;
5. osebi z diplomatskim potnim listom;
6. članu tuje uradne delegacije, ki prihaja v Republiko Slovenijo na podlagi potrdila ali uradnega vabila pristojnega državnega organa, ali članu uradne delegacije Republike Slovenije, ki se vrača iz tujine;
7. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvaja uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po opravljeni nalogi to mogoče;
8. pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencu državnih organov na službeni poti v tujini (opraviti mora testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) ob prihodu v Slovenijo);
9. osebi, ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njenim staršem oziroma drugi osebi, ki jo prevažajo, in se vračajo čez mejo v 24 urah po prehodu meje;
10. osebi, ki prehaja mejo zaradi nujnih poslovnih razlogov in to izkaže z ustreznim dokazilom ter se vrača čez mejo v najkrajšem času, ki je potreben za izvedbo opravila, vendar ne več kot 12 ur po prehodu meje (velja tudi za ožje družinske člane in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj);
11. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
12. osebi, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v državi članici EU ali schengenskega območja ter se vrača čez mejo takoj po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu oziroma takoj, ko mu zdravstveno stanje to dopušča (skupaj z njenim spremljevalcem, kadar je ta zaradi zdravstvenega stanja nujno potreben);
13.osebi, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani v drugi državi članici Evropske Unije ali schengenskega območja in se vrača čez mejo v 72 urah po prehodu meje;
14.osebi, ki še ni dopolnila 14 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki je predložil negativni test na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19).

Če oseba, ki jo policija ob vstopu v RS napoti v karanteno na domu, v času trajanja karantene opravi testiranje na prisotnost covid-19 in je izvid testa negativen, se šteje, da je karantena prekinjena. Testiranje se sme opraviti šele peti dan po napotitvi v karanteno na domu.