Veleposlaništvo RS Praga /IZREDNI DOGODKI - KORONAVIRUS /

Koronavirus (COVID-19) - aktualno stanje v Češki republiki in priporočila

(posodobljeno 27.05.2020)

Državljanom na poti v tujini priporočamo, da se registrirajo v spletni obrazec "potovanja v tujini" na strani MZZ RS: https://www.gov.si/zbirke/storitve/obvescanje-o-potovanju-v-tujino. Podrobnosti o pogojih in omejitvah potovanj na/iz Češke so na voljo nižje.

Na Češkem so 1. marca 2020 potrdili prve tri pozitivne primere okužbe z virusom SARS-CoV-2 (koronavirus). Do prvih okužb je prišlo v severni Italiji in Avstriji, kasneje so se okužbe začele širiti znotraj države in sedaj predstavljajo veliko večino primerov. Podrobnejši statistični podatki o številu okuženih, testiranih, hospitaliziranih, dnevnem prirastu okužb, ipd. so na voljo na posebnem portalu Ministrstva za zdravje, povezava: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

1.) Češka vlada je po dobrih dveh mesecih od uvedbe s 17.5.2020 UKINILA IZREDNE RAZMERE, določen nabor ukrepov za preprečevanje širjenja okužb pa ostaja v veljavi in vpliva na številna področja (op. podrobnosti v posameznih točkah v nadaljevanju).

2.) Češka vlada je 15.3.2020 sprejela uredbo s katero je OMEJILA PROSTO GIBANJE OSEB (z določenimi izjemami). Prav tako je določila OMEJITVE IN PREPOVEDI, ki se tičejo obratovanja trgovin, restavracij, barov, šol in vrtcev ter univerz, obiskov v bolnišnicah, zaporih, domovih za starejše, javnih prireditev, športnih dogodkov, vstopa v kulturne objekte, itd. Vlada je 7.4.2020 nekatere dosedanje prepovedi in omejitve začela odpravljati ali spreminjati, (nazadnje 26.5.2020). Trenutno veljaven režim je dostopen na spletni strani vlade:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/ (podrobnejša verzija v CZ jeziku)

https://www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/measures-adopted-by-the-czech-government-against-coronavirus-180545/ (z zamikom posodobljena informacija v ANG jeziku)

3.) 14.3.2020 je bila PONOVNO UVEDENA MEJNA KONTROLA na meji z Nemčijo in Avstrijo (op. ukrep je bil podaljšan do 13.06.2020). S 16.3. sta mejne kontrole uvedli tudi Poljska in Slovaška. Od 26.5. so ponovno odprti vsi cestni in železniški mejni prehodi z Nemčijo in Avstrijo, ki so odprti 24ur/dan. Na njih češki organi ne izvajajo več sistematične kontrole ampak ciljne/naključne preglede. Kljub temu na mejah še vedno lahko občasno prihaja do zastojev. Ciljne kontrole na odprtih mejnih prehodih s Poljsko in Slovaško izvajajo organi teh dveh držav. Podrobnosti so na voljo na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve Češke republike: https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22240339&doctype=ART

4.) z razglasitvijo izrednih razmer so bile uvedene PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA POTOVANJA V TUJINO IN ZA VSTOPE V ČEŠKO REPUBLIKO. Pogoji vstopa in omejitve se razlikujejo glede na to ali gre za državljane Češke, državljane EU ali tujce iz tretjih držav, predvidene so tudi izjeme za določene kategorije oseb/upravičencev. Vlada je 24.4.2020 nekatere dosedanje prepovedi in omejitve odpravila, tako da se od 27.4.2020 dalje krog upravičencev, ki jim je dovoljen vstop na Češko postopno širi (nazadnje 26.5.). Natančnejše informacije s pomočjo katerih se lahko v konkretnih primerih preveri pogoje vstopa, posebno ureditev in morebitne izjeme od prepovedi, so na voljo na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve Češke republike, kjer se sproti posodabljajo. V primeru dvoma je za pojasnila možno zaprositi tudi na posebnem e-mail naslovu MNZ Češke (cestovani.covid19(at)mvcr.cz).

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239932&doctype=ART (informacija v EN jeziku)

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239079&doctype=ART&#Cestovani (podrobnejša informacija v CZ jeziku)

5.) Od 30. 3.2020 ZA TRANZIT TUJCEV (vključno državljanov EU) veljajo posebna pravila za organizirane in individualne repatriacije preko letališča v Pragi in vseh čeških mejnih prehodov. Tranzit je možen samo za enkratno repatriacijo (evakuacijo) domov. Vsaj 24 ur pred načrtovanim vstopom v Češko republiko mora biti iz veleposlaništva poslana diplomatska nota s podatki o osebah v tranzitu, prevoznem sredstvu in trasi. Osebe v tranzitu morajo imeti kopijo note pri sebi pri vstopu in tekom celotne poti skozi CZ. Potniki morajo v skladu s predpisi nositi obrazno masko ali drugo zaščito čez nos in usta ter upoštevati vsa druga posebna pravila. Če so v tranzitu po kopnem, morajo biti postanki omejeni na najmanjše število. Najava z noto se ne nanaša na tujce, ki so se v času razglasitve izrednih razmer že nahajali na ozemlju Češke in se želijo vrniti v svojo domačo državo.

6.) Z 11.5.2020 je bila odpravljena prepoved mednarodnega železniškega, avtobusnega in vodnega potniškega prometa. Povezave in nekatere redne linije se počasi ponovno vzpostavljajo, vendar bo obnova prejšnjih povezav postopna in odvisna od pogojev v sosednjih državah. Glede novih voznih redov priporočamo sledenje objavam na spletnih straneh posameznih operaterjev. Do preklica je suspendirana prepoved vožnje za vozila nad 7,5 tone ob nedeljah in praznikih.

7.) V mednarodnem letalskem prometu se od čeških letališč trenutno uporablja samo letališče Vaclava Havla v Pragi, za polete znotraj Schengenskega prostora pa so od 26.5. ponovno odprta tudi letališča Brno-Tuřany, Karlovy Vary, Ostrava-Mošnov in Pardubice. Od začetka meseca maja se postopoma ponovno vzpostavljajo nekatere neposredne letalske povezave s Prago, ki so bile v času izrednih razmer ukinjene. Uprava letališča Vaclava Havla v Pragi je še pred razglasitvijo izrednih razmer na Češkem za lete iz rizičnih območij predvidela posebna vstopna mesta s poostrenimi pregledi potnikov. Podrobnosti o voznem redu in režimu na letališču so na voljo na spletni strani letališča: https://www.prg.aero/en#/

8.) Slovenski in drugi tuji državljani, ki prebivajo na Češkem in si pred in v času trajanja izrednih razmer pri čeških organih niso uredili ustrezne prijave stalnega ali začasnega bivališča bodo imeli možnost svoj status urediti v 60 dneh od konca izrednih razmer. V tem času se bo bivanje tujcev s pretečenimi vizumi in/ali dovoljenji za prebivanje štelo za legalno. Tuji državljani, ki želijo po končanju izrednih razmer ostati na Češkem zaradi študija, dela ali druge aktivnosti se morajo pred iztekom omenjenih 60 dni obrniti na pristojni urad za azil in migracijsko politiko MNZ Češke republike v kraju, kjer prebivajo. Podrobnosti najdete na spletnih straneh MNZ CZ:

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21667282&doctype=ART

https://www.mvcr.cz/mvcren/article/contacts.aspx

https://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/news/stay_of_foreign_nationals_after_the_end.html

Vprašanja lahko naslovite tudi na klicni center MNZ Češke (+420 974 815 394, +420 974 815 395, +420 974 815 396 ali e-mail:  pobyty(at)mvcr.cz)

Za kršitev ukrepov, ki so v veljavi so zagrožene visoke denarne kazni. V določenih primerih lahko pristojni organi takoj na mestu kršitve izrečejo kazen do višine 10.000 CZK (380 EUR).

Ker se situacija sproti in hitro spreminja priporočamo, da v primeru potovanja iz ali na Češko dodatno spremljate informacije za tuje državljane o stanju in ukrepih v zvezi virusom COVID-19 na straneh pristojnih čeških organov:

Ministrstva za zunanje zadeve Češke republike:

https://www.mzv.cz/jnp/en/issues_and_press/press_releases/x2020_03_07_questions_and_answers_in_relation_to_the.html

Ministrstva za zdravje Češke republike:

https://koronavirus.mzcr.cz/

Ministrstva za notranje zadeve:

https://www.mvcr.cz/ministerstvo-vnitra-ceske-republiky.aspx

Državljani RS, ki na svoji poti iz ali na Češko tranzitirajo druge države (Avstrijo, Nemčijo, Slovaško, Poljsko...) morajo spremljati in upoštevati tudi morebitne omejevalne ukrepe teh držav.

V primeru slabega počutja in izkazanih simptomih bolezni se obračajte na neprekinjeno odprte telefonske številke: + 420 724 810 106 in + 420 725 191 367 ali nujno številko 112 (op. priporočamo državljanom RS). Informacije in navodila o ravnanju lahko dobite tudi na telefonskih številkah čeških regionalnih higienskih postaj.

_______________________________________________________________________________

Priporočila slovenskih organov v zvezi s COVID-19

Nacionalni inštitut za javno zdravje je izdelal priporočila za vse, ki prihajajo v Slovenijo z območij izbruha koronavirusa oziroma se morda tja odpravljajo. Ministrstvo za zunanje zadeve sicer nenujna potovanja v rizične države odsvetuje.

Prihod z območja izbruha koronavirusa

Če ste se zadrževali na območjih z izbruhom koronavirusa oziroma ste bili v stiku z nekom, ki prihaja s takšnega območja, in ste zboleli (kašelj, vročina, težko dihanje), svetujemo, da:

• ostanete doma in se izogibate stikom z drugimi ljudmi,

• pokličete izbranega ali dežurnega zdravnika in mu opišete svoje stanje,

• ne hodite v dnevne ambulante in urgence ampak se ustavite na posebnih vstopnih točkah za odvzem brisa

• upoštevate druga navodila zdravnika in pristojnih služb, higieno kašljanja, itd.

Vzpostavljen je klicni center za informacije o COVID-19 kjer lahko dobite več informacij. Center je dosegljiv od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro. Iz Slovenije lahko pokličete na brezplačno št.: 080 1404, za klice iz tujine pa je na voljo št.: +386 1 478 7550

Podrobnosti in priporočila za ravnanje so na voljo tudi na vladnem portalu COVID, spletnih straneh Policije in NIJZ:

https://www.gov.si/teme/koronavirus/ (glavna stran)

https://www.gov.si/teme/koronavirus/ukrepi-za-zajezitev-sirjenja-okuzb/#group-61246 (priporočila potnikom in pogoji vstopa v RS)

https://www.gov.si/novice/2020-05-26-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-o-odloku-o-prehajanju-drzavne-meje/ (pogosta vprašanja in odgovori)

https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa (prehajanje državne meje)

www.nijz.si/sl (osrednja stran NIJZ)