Veleposlaništvo RS Praga /MIMOŘÁDNE UDALOSTI - COVID-19 /

COVID-19: PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ SLOVINSKÉ REPUBLIKY

Při vstupu na území Slovinské republiky jsou všichni občané přicházející z ČR povinni předložit negativní výsledek PCR testu, který není starší než 48 hodin*, negativní výsledek antigenního testu, který není starší než 24 hodin, či podstoupit 10-denní karanténu. 

Podmínka testu / karantény se nevztahuje na níže uvedené výjimky:

1) Osoby zaměstnané v rámci mezinárodní dopravy.

2) Osoby převážející zboží ze Slovinska nebo do Slovinska v rámci výkonu ekonomické činnosti - nutnost opustit Slovinsko do 8 hodin.

3) Tranzit osob, pokud nepřesáhne dobu 6 hodin.

4) Představitel bezpečnostních orgánů cizího státu, který překračuje hranici z důvodu vykonání operativního úkolu - Slovinskou republiku je nutné opustit neprodleně po jeho ukončení.

5) Osoba, která bylo do Slovinska přivezena záchranným vozem a zdravotní personál tohoto vozu.

6) Držitelé diplomatických pasů.

7) Dítě mladší věku 13 let, které vstupuje na území SR v doprovodu člena rodiny, kterému nebyla nařízena karanténa.

8) Příslušníci bezpečnostních a záchranných sborů a osoby poskytující služby zaměřené na odstraňování přírodních katastrof - nutnost opustit SR do 48 hodin.

9) Osoba, která předloží pozitivní výsledek antigenního nebo PCR testu, který je starší než 21 dní a není starší než 6 měsíců, nebo potvrzení od lékaře, že prodělala covid-19.

10) Osoba, která předloží potvrzení o očkování proti covidu-19 a že od podání druhé dávky od společnosti Biontech/Pfizer proběhlo nejméně 7 dní, Moderny 14 a Astry Zenecy 21 dní.

Vstup do Slovinské republiky je povolen bez nutnostni karantény po předložení negativního výsledku testu, který není starší než sedm dní pro následující výjimky:

a) Denní pendleři, kteří mají smlouvu o výkonu zaměstnání v členské zemi EU nebo Schengenském prostoru - nesmí se přesáhnout doba 14 hodin.

b) Osoba překračující hranice z důvodu vzdělávání nebo vědeckého výzkumu a prokáže tuto činnost příslušnými dokumenty. V případě nezletilé osoby se výjimky vztauje také na její doprovod.

c) Občan členského státu Evropské unie nebo Schengenského prostoru cestující z jiného členského státu Evropské unie nebo Schengenského prostoru, kde poskytoval pomoc osobám, které potřebují péči. Dále  návštěva rodičů, potomka či neodkladná péče o majetek - návrat do 12 hodin od překročení hranic.

d) Osoba, která je objenána na zdravotní zákrok ve Slovinské republice. 

*Lhůta se počítá od odebrání vzorků. / Pokud na dokumentu s výsledkem testu není uveden čas, počítá se lhůta od času obdržení výsledků.

 - 10-denní karanténu lze ukončit, pokud bude mít osoba potvrzení o negativním výsledku PCR testu. 

 

 

UŽITEČNÉ ODKAZY

Více podrobných informací v anglickém jazyce o současném stavu a povinnostech cestujících při vstupu, naleznete na webových stránkách slovinské státní správy, Národního institutu pro veřejné zdraví a Policie Slovinské republiky, které jsou zaměřeny na COVID-19:

https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/103470-crossing-the-state-border-during-the-coronavirus-epidemic

https://www.policija.si/eng/areas-of-work/border-matters-and-foreigners/border-crossings

https://www.policija.si/eng/

https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/

https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/measures-to-contain-the-spread-of-covid-19-infections/

https://www.nijz.si/en/list-countries-crossing-national-borders-without-restrictions

Občané České republiky se mohou se svými dotazy ohledně vstupu a pobytu nebo tranzitu přes Slovinsko, obracet také na Velvyslanectví České republiky v Lublani:

https://www.mzv.cz/ljubljana/cz/index.html

https://www.mzv.cz/ljubljana/cz/konzularni_informace/zarazeni_cr_na_tzv_zluty_seznam_zemi_pro.html