Veleposlaništvo RS Praga /MIMOŘÁDNE UDALOSTI - COVID-19 /

COVID-19: PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ SLOVINSKÉ REPUBLIKY

 Od 29.9. 2020 platí pro české občany nová pravidla pro vstup na území Slovinské republiky – Česká republika byla zařazena na červený seznam.

Při vstupu na území Slovinské republiky jsou všichni občané přicházející z ČR povinni předložit potvrzení o negativním testu na COVID-19, který není starší než 48 hodin, či podstoupit 10-denní karanténu. 

Podmínka testu / karantény se nevztahuje na níže uvedené výjimky:

1) Denní pendleři, kteří mají smlouvu o výkonu zaměstnání v členské zemi EU nebo Schengenském prostoru - nesmí se přesáhnout doba 14 hodin.

2) Osoby zaměstnané v rámci mezinárodní dopravy.

3) Osoby převážející zboží ze Slovinska nebo do Slovinska v rámci výkonu ekonomické činnosti - nutnost opustit Slovinsko do 12 hodin.

4) Tranzit osob, pokud nepřesáhne dobu 12 hodin.

5) Držitelé diplomatických pasů.

6) Osoba, která je členem zahraniční delegace a přichází do Slovinska na základě potvrzení nebo úředního pozvání příslušného státního orgánu.

7) Představitelé bezpečnostních orgánů, kteří přicházejí za účelem vykonání operativního úkolu a po jeho dokončení okamžitě opustí Slovinskou republiku. 

8) Personál slovinské armády nebo policie a zaměstnanci státních institucí, kteří se vrací z vyslání ze zahraničí domů

9) Osoby vstupující za účelem vzdělávání nebo výkonu vědecké činnosti + jejich rodiče či jiný doprovod - musí být doloženo potvrzením, na doprovod se vztahuje časové omezení 24 hodin.

10) Osoba navštěvující Slovinsko z důvodu neodkladných obchodních důvodů - musí opustit Slovinsko nejpozději do 12 hodin a tyto důvody prokázat příslušnými dokumenty. 

11) Osoba, která bylo do Slovinska přivezena záchranným vozem a zdravotní personál tohoto vozu.

12) Osoba, která vstupuje za účelem podstoupení nezbytné lékařské prohlídky nebo lékařského zákroku + doprovod rodinného člena.

13) Osoba, která vstupuje na území Slovinské republiky z důvodu udržování styku s členy své užší rodiny - musí opustit Slovinsko do 72 hodin.

14) Osoba mladší 14 let, která překračuje hranici společně s rodinným příslušníkem, který je povinen u vstupu předložit potvrzení o negativním testu na COVID-19.

⊗ Potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19 nesmí být starší více než 48 hodin od jeho vydání.

 - 10-denní karanténu lze ukončit po 5 dnech, pokud bude mít osoba potvrzení o negativním výsledku PCR testu. 

 

 

UŽITEČNÉ ODKAZY

Více podrobných informací v anglickém jazyce o současném stavu a povinnostech cestujících při vstupu, naleznete na webových stránkách slovinské státní správy, Národního institutu pro veřejné zdraví a Policie Slovinské republiky, které jsou zaměřeny na COVID-19:

https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/103470-crossing-the-state-border-during-the-coronavirus-epidemic

https://www.policija.si/eng/areas-of-work/border-matters-and-foreigners/border-crossings

https://www.policija.si/eng/

https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/

https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/measures-to-contain-the-spread-of-covid-19-infections/

https://www.nijz.si/en/list-countries-crossing-national-borders-without-restrictions

Občané České republiky se mohou se svými dotazy ohledně vstupu a pobytu nebo tranzitu přes Slovinsko, obracet také na Velvyslanectví České republiky v Lublani:

https://www.mzv.cz/ljubljana/cz/index.html

https://www.mzv.cz/ljubljana/cz/konzularni_informace/zarazeni_cr_na_tzv_zluty_seznam_zemi_pro.html