Veleposlaništvo RS Praga /MIMOŘÁDNE UDALOSTI - COVID-19 /

COVID-19: PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ SLOVINSKÉ REPUBLIKY

 

Od 06. 08. 2020 platí pro české občany nová pravidla pro vstup na území Slovinské republiky – Česká republika byla zařazena zpět na žlutý seznam.

 

Jak tato změna ovlivňuje občany ČR a osoby s trvalým / přechodným bydlištěm v ČR?

Při vstupu na území Slovinské republiky jsou všichni občané ČR a osoby s trvalým / přechodným bydlištěm na území ČR povinni se podrobit 10-denní karanténě – mimo tyto výjimky:

1) Denní pendleři, kteří mají smlouvu o výkonu zaměstnání v členské zemi EU nebo Schengenském prostoru.

2) Týdenní pendleři, kteří mají smlouvu o výkonu zaměstnání v členské zemi EU nebo Schengenském prostoru - potvrzení o negativním testu COVID-19.

3) Osoby vstupující za účelem výkonu ekonomické činnosti musí při vstupu doložit příslušné dokumenty, které prokazují její výkon ve Slovinsku nebo v zahraničí a potvrzení o negativním testu na COVID-19. Pokud je osoba, která ekonomickou činnost vykonává zaměstnaná zahraniční společností a současně pobývá na území Slovinské republiky, musí při vstupu tuto adresu uvést.  

4) Osoby zaměstnané v rámci mezinárodní dopravy.

5) Osoby zaměstnané v rámci nákladní dopravy, přičemž doba tranzitu nesmí přesáhnout 12 hodin.

6) Tranzit osob, pokud nepřesáhne dobu 12 hodin.

7) Držitelé diplomatických pasů.

8) Osoby vykonávající zvláštní činnost na základě povolení příslušného ministerstva, které musí při vstupu doložit potvrzení o negativním testování COVID-19.

9) Zaměstnanci ochranných a záchranných služeb - policisté, hasiči, lékaři, předloží potvrzení o negativním testu na COVID-19.

10) Osoby vstupující za účelem plánované lékařské prohlídky, či za účelem podstoupení lékařského zákroku o něm doloží potvrzení, výjimka se vztahuje i na doprovod - potvrzení o negativním testu na COVID-19.

11) Osoby vstupující za účelem vzdělávání nebo výkonu vědecké činnosti + jejich rodiče či jiný doprovod - musí být doloženo potvrzením, na doprovod se vztahuje časové omezení 24 hodin.

12) Osoba vstupující za účelem účasti na pohřbu osoby blízké - příbuzný, osoba, se kterou žila ve společné domácnosti - podmínkou je opustit Slovinsko do 24 hodin a předložit potvrzení o času konání pohřbu.

13) Osoba vstupující z rodinných důvodů - musí opustit Slovinsko do 24 hodin.

14) Osoba navštěvující Slovinsko z důvodu neodkladných osobních či obchodních důvodů  - musí opustit Slovinsko nejpozději do 48 hodin a tyto důvody prokázat příslušnými dokumenty. 

15) Vlastníci a nájemníci pozemků na obou stranách hranice, kteří vykonávají zemědělské činnosti.

16) Personál slovinské armády nebo policie a zaměstnanci státních institucí, kteří se vrací z vyslání ze zahraničí - musí doložit potvrzení o negativním testu na COVID-19.

17) Karanténa se neuloží občanům ČR, kteří si zajistili ubytování ve Slovinské republice před 06. 08. 2020, což je nutné doložit potvrzením o rezervaci ubytování. Osoba žádající o tuto výjimku musí při překročení hranice předložit potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší více než 48 hodin od jeho vydání.

18) Představitel policie nebo soudního orgánu cizího státu, který vstupuje do Slovinska z důvodu předání hledané nebo odsouzené osoby za účelem výkonu trestu, pokud opustí Slovinsko ihned po dokončení své činnosti.

19) Profesionální sportovci, členové jejich doprovázejícího týmu, sportovní delegáti nebo rozhodčí, pokud vstupují na území Slovinské republiky z důvodu účasti na oficiální soutěži mezinárodního sportovního svazu - předloží příslušné potvrzení o konání soutěže a potvrzení o negativním testu na COVID-19.

20) Osoba, která bylo do Slovinska přivezena záchranným vozem a zdravotní personál tohoto vozu.

21) Osoba, která je členem zahraniční delegace a přichází do Slovinska na základě potvrzení nebo úředního pozvání příslušného státního orgánu.

⊗ Potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19 nesmí být starší více než 48 hodin od jeho vydání.

 

 

UŽITEČNÉ ODKAZY

Více podrobných informací v anglickém jazyce o současném stavu a povinnostech cestujících při vstupu, naleznete na webových stránkách slovinské státní správy, Národního institutu pro veřejné zdraví a Policie Slovinské republiky, které jsou zaměřeny na COVID-19:

https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/103470-crossing-the-state-border-during-the-coronavirus-epidemic

https://www.policija.si/eng/areas-of-work/border-matters-and-foreigners/border-crossings

https://www.policija.si/eng/

https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/

https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/measures-to-contain-the-spread-of-covid-19-infections/

https://www.nijz.si/en/list-countries-crossing-national-borders-without-restrictions

Občané České republiky se mohou se svými dotazy ohledně vstupu a pobytu nebo tranzitu přes Slovinsko, obracet také na Velvyslanectví České republiky v Lublani:

https://www.mzv.cz/ljubljana/cz/index.html

https://www.mzv.cz/ljubljana/cz/konzularni_informace/zarazeni_cr_na_tzv_zluty_seznam_zemi_pro.html