Veleposlaništvo RS Praga /MIMOŘÁDNE UDALOSTI - COVID-19 /

COVID-19 – PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ SLOVINSKÉ REPUBLIKY

Opatření na hranicích

Hraniční a preventivní zdravotní kontroly jsou zavedeny na šesti hraničních přechodech na italsko-slovinské hranici: Rateče, Robič, Škofije, Vrtojba, Fernetiči a Krvavi Potok, ostatní přechody se uzavírají

Cizinci, kteří nemají ve Slovinsku trvalý nebo přechodný pobyt, budou podrobeni zdravotním kontrolám při přestupu hranic. Všechny osoby musí předložit lékařské potvrzení o negativním výsledku testování na COVID-19. Lékařské potvrzení musí být ve slovinském, anglickém, nebo italském jazyce a nesmí být starší 3 dnů. 

Cestující, kteří výše zmíněné potvrzení nemají, mohou vstoupit na území Slovinské republiky, pokud jejich tělesná teplota nepřesahuje 37.5 °C a nevykazují žádné známky nemoci horních dýchacích cest (kašel, kýchání, ztížené dýchání). 

Veškerá nákladní doprava mezi Slovinskem a Itálií byla pozastavena (mimo přepravy poštovních zásilek, léčiv, ochranného vybavení a zdravotnických potřeb, včetně humanitární pomoci).

Autobusová a vlaková doprava byla mezi Slovinskem a Itálií pozastavena.  

Omezení cestování 

Vzhledem k omezením, která byla zavedena v Evropě a jinde, vyzvalo Ministerstvo zahraničních věcí všechny občany, aby odložili veškeré cesty do zahraničí a ty, co jsou v cizině vyzvalo, aby se neodkladně vrátili do Slovinska.

Omezení v dopravě 

 • 16. března byla pozastavena veškerá veřejná hromadná doprava, včetně gondol a lanovek.
 • Od 17. března je přerušena letecká doprava do a ze Slovinska. Lety v rámci EU do 30.3., a ostatní lety do odvolání. Tyto omezení neplatí pro 1) pravidelné nebo mimořádné lety pro přepravu zboží nebo poštovních zásilek; 2) „trajektové lety“ bez cestujících na základny dopravců nebo pro údržbu; a 3) jednotlivé lety pro humanitární nebo lékařské účely

Opatření, která mají zamezit společenskému kontaktu

 • Vnitřní společenské akce s účastí nad 100 lidí jsou zakázané.
 • Hromadné venkovní společenské akce jsou zakázané.
 • Zavřená je také většina veřejných institucí (knihovny, muzea, kina, galerie, atd.).
 • Od 16. března je zakázán přímý prodej zboží a služeb zákazníkovi, včetně ubytovacích a pohostinských služeb, restaurací, barů, wellness a dalších rekreačních služeb, dále zábavních a kosmetických zařízení a dalších tomu podobných. Výjimkou tohoto omezení jsou obchody prodávající potraviny a lékárny.
 • Většina nemocnic zakázala návštěvy.
 • Úplný zákaz návštěv v domovech pro seniory s cílem chránit zdraví jejich obyvatel.
 • Od 16. března jsou ve Slovinsku zavřené všechny vzdělávací instituce, kromě institucí pro práci a adolescenty s emočními poruchami a s poruchami chování. Odpovědné ministerstvo vydalo pokyny pro uzákonění dálkového vzdělávání a pokyny pro péči o děti do všech základních a středních škol.
 • Fungování správních jednotek je omezeno na naléhavé úkoly až do dalšího oznámení. Jsou zavedena následující opatření:
  • schůzka musí být domluvena telefonicky, e-mailem nebo poštou; v potaz se berou pouze ty nejnaléhavější případy

  • žádosti a jiné formuláře jsou přijímány pouze poštou nebo e-mailem

  • sňatky a rozvody se nekonají.

 • Fungování soudů a notářských úřadů je rovněž omezené.