Veleposlaništvo RS Praga /IZREDNI DOGODKI - KORONAVIRUS /

Koronavirus (COVID-19) - aktualno stanje v Češki republiki in priporočila

Na tej strani najdete pomembne podatke in povezave vezane na ukrepe, pravila in omejitve pri bivanju in potovanju v Češko republiko zaradi epidemije COVID-19 ter potovanju iz Češke republike v Slovenijo.

Datum zadnje osvežitve: 17. september 2020

REGISTRACIJA PRED POTOVANJEM
Državljanom Republike Slovenije na poti v tujini priporočamo, da se registrirajo v spletni obrazec "potovanja v tujini" na strani MZZ RS.

STANJE EPIDEMIJE NA ČEŠKEM
Stanje epidemije COVID-19 v Češki republiki se poslabšuje, a je še vedno stabilno. Češko ministrstvo za zdravje tedensko osvežuje 4-stopenjski sistem semaforja tveganja povezanega s COVID-19.

Zadnje informacije o stanju epidemije na Češkem (v angleškem jeziku)

Podrobni podatki o okužbah, hospitalizacijah in ozdravelih (v češkem jeziku)

UKREPI IN OMEJITVE NA ČEŠKEM

Podroben seznam ukrepov in omejitev po posameznih regijah (v angleškem jeziku)

POGOJI VSTOPA NA ČEŠKO
Pogoji vstopa na Češko ali poti preko njenega ozemlja in s tem povezane omejitve se razlikujejo glede na to, ali gre za državljane Češke, državljane posameznih držav EU ali tujce iz tretjih držav, predvidene so tudi izjeme za določene kategorije oseb/upravičencev.

S 15. junijem 2020 je v veljavo stopil NOV MEJNI REŽIM po katerem se države in območja na podlagi epidemiološke slike delijo v tri kategorije – varne države, države s srednjim tveganjem in države visokim tveganjem.

Državljanom svetujemo, da pred vsako potjo natančno preučijo informacije na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za zdravje Češke republike, saj se pravila lahko tudi spremenijo.

V primeru dvoma je za pojasnila možno zaprositi tudi Call Center pri MNZ Češke (št. objavljene na spodnjih povezavah) ali na posebnem e-mail naslovu: cestovani.covid19(at)mvcr.cz

Opis vstopnih pogojev v Češko republiko (v angleškem jeziku)

Opis vstopnih pogojev v Češko republiko (v češkem jeziku)

MEJNI PREHODI
Na meji z Nemčijo in Avstrijo so od 5. junija 2020 ponovno odprti vsi mejni prehodi, ki obratujejo 24 ur/dan. Na njih češki mejni organi ne izvajajo več sistematične kontrole ampak ciljne/naključne preglede. Na mejnih prehodih s Poljsko in Slovaško mejno kontrolo izvajajo mejni organi teh dveh držav, zaradi tega je na nekaterih prisotna tudi češka mejna policija. Na mejah še vedno lahko občasno prihaja do zastojev.

Podrobnosti o mejnih kontrolah

UPORABNE POVEZAVE
Priporočamo, da v primeru potovanja z ali na Češko dodatno spremljate informacije za tuje državljane o stanju in ukrepih v zvezi virusom COVID-19 na straneh pristojnih čeških organov:


Ministrstva za zunanje zadeve Češke republike

Ministrstva za zdravje Češke republike

Ministrstva za notranje zadeve

KAJ STORITI V PRIMERU SIMPTOMOV OKUŽBE S COVID-19?
V primeru slabega počutja in izkazanih simptomih bolezni se obračajte na neprekinjeno odprte telefonske številke: + 420 724 810 106 in + 420 725 191 367 ali nujno številko 112 (op. priporočamo državljanom RS). Informacije in navodila o ravnanju lahko dobite tudi na telefonskih številkah čeških regionalnih higienskih postaj.

PRIPOROČILA GLEDE POTOVANJ – MZZ RS NENUJNA POTOVANJA V RIZIČNE DRŽAVE ODSVETUJE
Nacionalni inštitut za javno zdravje RS je izdelal priporočila za vse, ki prihajajo v Slovenijo z območij izbruha koronavirusa oziroma se morda tja odpravljajo. Ministrstvo za zunanje zadeve sicer nenujna potovanja v rizične države odsvetuje.

Če ste se zadrževali na območjih z izbruhom koronavirusa oziroma ste bili v stiku z nekom, ki prihaja s takšnega območja, in ste zboleli (kašelj, vročina, težko dihanje), svetujemo, da:
• ostanete doma in se izogibate stikom z drugimi ljudmi,
• pokličete izbranega ali dežurnega zdravnika in mu opišete svoje stanje,
• ne hodite v dnevne ambulante in urgence ampak se ustavite na posebnih vstopnih točkah za odvzem brisa
• upoštevate druga navodila zdravnika in pristojnih služb, higieno kašljanja, itd.

Podrobnosti in priporočila za ravnanje ter pogoji vstopa v Republiko Slovenijo

Ukrepi za zajezitev širjenja okužb v Republiki Sloveniji

Prehajanje meja in seznam varnih in nevarnih držav

Pogosta vprašanja in odgovori za Nacionalni inštitut za javno zdravje

ČEŠKA JE V SLOVENIJI NA RUMENEM SEZNAMU
V četrtek, 6. avgusta 2020, so začela veljati nova pravila vstopa v Slovenijo za češke državljane – na podlagi strokovne ocene poslabšanja epidemiološke slike je Češka na rumenem seznamu.

Kaj sprememba pomeni za slovenske državljane in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji?

Državljani Slovenije ne glede na bivališče ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom postvojitve), ki potujejo skupaj z njimi, in tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki prihajajo iz držav članic EU ali schengenskega območja, lahko v Slovenijo vstopijo brez karantene, če predložijo dokazilo, da ne prihajajo iz držav na rdečem seznamu. Če se vračate s Češke, s seboj na pot vzemite na primer originalni račun za plačilo nastanitve v tej državi, potrdilo o plačilu turistične takse, dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem so bivali, uradni seznam posadke v primeru najema plovila oziroma drugo ustrezno dokazilo.

Kaj sprememba pomeni za češke državljane?

Ob vstopu je obvezna 10-dnevna karantena, razen za nekatere izjeme:

Prejšnji člen se ne uporablja za:

1. čezmejnega dnevnega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant;

2. čezmejnega tedenskega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot tedenski delovni migrant;

3. osebo v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini. Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji, in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta osebaob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji; 

4. osebo, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;

5. osebo, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu ter za tovorni promet in potniški promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 12 urah po prehodu meje;

6. osebo, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo v drugo državo v 12 urah po vstopu;

7. osebo z diplomatskim potnim listom;

8. osebo, ki izvaja dejavnost, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja te dejavnosti, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode;

9. pripadnika služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebo, ki izvaja humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki prestopa mejo zaradi izvajanja teh nalog;

10. osebo, ki ima dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja ter njenega spremljevalca, kadar je ta zaradi zdravstvenega stanja nujno potreben; 

11. osebo, ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji, ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njene starše oziroma druge osebe, ki jih prevaža in se vračajo čez mejo v 24 urah po prehodu meje;

12. osebo, ki se udeleži pogreba bližnjega sorodnika in predloži dokazilo o datumu in uri pogreba;

13. osebo, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani, kar lahko izkaže z ustreznimi dokazili;

14. osebo, ki prehaja mejo zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov ali nujnih poslovnih razlogov in se vrača čez mejo v najkrajšem času, ki je potreben za izvedbo opravila, vendar ne več kot 48 ur po prehodu meje ter predloži ustrezno dokazilo;

15. osebo, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje in prehaja državno mejo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del;

16. pripadnika Slovenske vojske, policije ali uslužbenca državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini ter uslužbence državnih organov na službeni poti v tujini;

17. državljane držav, ki prihajajo iz držav s seznama varnih držav (zeleni seznam), in so v tem času v Republiki Sloveniji uredili rezervacijo nočitve v nastanitvenem obratu, ne glede na to, da je bila črtana s seznama varnih držav (z zelenega seznama), in to izkazuje z dokazilom o rezervaciji;

18. predstavnika tujih varnostnih organov (policije ali pravosodja), ki z vstopom v Republiko Slovenijo izvršuje operativno nalogo predaje ali izročitve iskane osebe ali prenosa izvršitve kazni zapora obsojenca in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;

19. osebo, ki je poklicni športnik, član spremljevalnega osebja poklicnega športnika, športni delegat ali športni sodnik in prehaja mejo zaradi udeležbe na uradnih tekmovanjih mednarodnih športnih zvez, kar izkaže z ustreznim dokazilom;

20. osebo, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozikom in spremljevalno zdravstveno osebje v tem vozilu;

21. osebo, ki je član tuje uradne delegacije in prihaja v Republiko Slovenijo na podlagi potrdila ali uradnega vabila pristojnega državnega organa.

Osebe, ki uveljavljajo izjemo iz 2., 3., 8., 9., 10., 12., 13., 16., 17. in 19. točke prejšnjega odstavka, morajo ob prehodu meje predložiti negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni bil opravljen v Republiki Sloveniji, ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano to objavi na svoji spletni strani. Osebe, ki uveljavljajo izjemo iz 16. točke prejšnjega odstavka, lahko ne glede na prejšnji stavek opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) šele ob prihodu v Republiko Slovenijo, pogoje za izolacijo pa jim do prejema izvida testiranja zagotovi delodajalec.