Veleposlaništvo RS Praga /Konzularne informacije /Državljanstvo /

26. 08. 2015

Dvojno državljanstvo

Slovenska ureditev v Zakonu o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/07-upb2) v drugi točki prvega odstavka 10. člena kot pogoj določa, da ima oseba odpust iz dosedanjega državljanstva ali da izkaže, da ga bo dobila, če bo sprejeta v državljanstvo Republike Slovenije. Tega dokaza ni treba predložiti državljanu države članice Evropske unije, če med državama obstaja vzajemnost. 

Če torej druga država članica EU omogoča slovenskim državljanom sprejem v svoje državljanstvo brez predhodnega odpusta iz slovenskega državljanstva, je tudi njenim državljanom omogočeno, da pridobijo slovensko državljanstvo brez predhodnega odpusta iz dotedanjega državljanstva. V teh primerih je torej dovoljeno dvojno ali večkratno državljanstvo.  

Glede Češke republike velja izpostaviti, da češki Zakon o državljanstvu (186/2013 v veljavi od 1.1.2014) določa, da osebam, ki zaprosijo za dodelitev češkega državljanstva, ni potrebno dokazovati odpusta iz obstoječega državljanstva.

Določilo velja za vse prosilce, ne glede na njihovo izvorno državljanstvo.