Veleposlaništvo RS Praga /Gospodarsko sodelovanje /Glavne aktivnosti veleposlaništva na področju gospodarskega sodelovanja /

Glavne aktivnosti veleposlaništva na področju gospodarskega sodelovanja

1. Identifikacija perspektivnih panog za spodbujanje gospodarskega sodelovanja.

2. Pomoč individualnim slovenskim podjetjem (informacije o trgu, informacije o potencialnih poslovnih partnerjih, vzpostavljanje koristnih povezav, pomoč pri organizaciji predstavitev ipd.).

3. Vzpostavljanje, vzdrževanje in poglabljanje institucionalnega sodelovanja med Slovenijo in Češko republiko na gospodarskem področju (sodelovanje med gospodarskimi institucijami, panožnimi zvezami, interesnimi združenji ipd.).

4. Spodbujanje povezovanja slovenskih podjetij, ki delujejo/vstopajo na češko tržišče (spodbujanje izmenjave informacij, dobrih praks, kontaktov ipd.).

5. Promocija Slovenije in slovenskega gospodarstva v Češki republiki.

6. Vzpostavljanje in vzdrževanje stikov z relevantnimi predstavniki na področju gospodarstva.

7. (So)organizacija dogodkov, usmerjenih v spodbujanje gospodarskega sodelovanja (seminarji, gospodarske delegacije, poslovne konference ipd.).

8. Spremljanje gospodarskih aktivnosti na Češkem in identifikacija priložnosti za slovenska podjetja (spremljanje sejemskih dejavnosti, spremljanje javnih razpisov na gospodarskem področju).

Pri opravljanju aktivnosti so nam v veliko pomoč povratne informacije s strani podjetij. Na eni strani so uporabne kot vodilo pri nadaljnjih aktivnostih, istočasno pa so uporabne tudi kot podlaga za uspešno delovanje drugih slovenskih podjetij na Češkem. Ekonomski svetovalec deluje kot kontaktna točka in uporablja informacije kot sredstvo za povezovanje slovenskih podjetij, ki lahko pripelje do vsestransko koristnih sinergij.