Veleposlaništvo RS Praga /Konzularne informacije /Izdaja osebne izkaznice /

Izdaja osebne izkaznice

Slovenski državljani, ki v tujini stalno ali začasno prebivajo, lahko vlogo za izdajo nove osebne izkaznice vložijo na diplomatsko-konzularnem predstavništvu RS v tujini. Vlogo mora državljan vložiti osebno, saj se v postopku ugotavlja njegova istovetnost, skladnost priložene fotografije z dejansko podobo, na vlogo pa se mora tudi podpisati. Za osebo, ki še ni dopolnila 18 let (in ki ni sklenila zakonske zveze), vlogo poda zakoniti zastopnik, otrok pa mora biti na veleposlaništvu navzoč (izjema so dojenčki in otroci do 8. leta starosti).

Preko elektronske pošte na vpr(at)gov.si zaprosite za termin. Predlagajte dan in uro med uradnimi urami (ponedeljek, sreda, petek 9:00-12:00). V kolikor termin ne bo mogoče potrditi, vam bomo ponudili drugega kolikor hitro mogoče. Prosimo, da ob zaprosilu za termin pošljete izpolnjen obrazec za pridobitev osebne izkaznice. Podatke bomo preverili in tako ugotovili ali lahko za dokument zaprosite oziroma ali morate predhodno urediti vpis podatkov.

Za novo osebno izkaznico je potrebno predložiti naslednje:

* Staro osebno izkaznico Republike Slovenije. Če osebne izkaznice nimate, predložite osebni dokument z barvno fotografijo in dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije.

* Ustrezno konzularno takso. Konzularno takso je potrebno poravnati z gotovino.

- Konzularne takse znašajo:

- 70 EUR za osebno izkaznico z veljavnostjo 10. let – za vse polnoletne osebe

- 54 EUR za osebno izkaznico z veljavnostjo 5. let – za osebe od 3. do 18. leta starosti

- 38 EUR za osebno izkaznico z veljavnostjo 3. let – za osebe do 3. leta starosti

- 31 EUR za osebno izkaznico z veljavnostjo 1. leta.

Ob zgoraj navedenih zneskih mora stranka za vložitev vloge poravnati še takso v višini 6 EUR.

* Eno fotografijo

V bližini veleposlaništva se nahaja:

Kodak Express FOKO, digital lab (www.foko.cz)

Jugoslávských partyzánů 10

160 00 Praha 6

Fotografije lahko sicer pridobite pri kateremkoli fotografu, ki je tehnično opremljen za izdelavo fotografij za biometrični potni list.

Pprosimo, da natančno pogledate priložena navodila in fotografa opozorite na zahteve):

• velikost fotografije: 3,5 x 4,5 cm,

• obraz naj ne bi zajemal več kot 70% fotografije (na vseh štirih straneh mora biti 3 do 5 mm,

praznega prostora od glave do roba,

• slika je lahko črno-bela ali barvna, ozadje svetlorjavo ali svetlomodro, nikakor pa ne belo ali temnomodro,

• oseba ne sme kazati zob,

• glava poravnana, nos na sredini slike,

• ostrina in kontrast sta pomembna,

• obraz enakomerno osvetljen in brez senc,

• za osebe, ki nosijo očala (okvirji ne smejo prekrivati oči, na očalih ne sme biti vidnega odseva),

• pri otrocih se ne sme videti rok staršev ali igrač (najbolje jih je slikati leže),

• pri svetlolasih oz. belolasih ljudeh je najboljša črno-bela slika.

* Izpolnjen obrazec za pridobitev osebne izkaznice, ki ga izpolnitev na našem veleposlaništvu.