Veleposlaništvo RS Praga /Konzularne informacije /Izdaja potnega lista /

Izdaja potnega lista

Pravna podlaga: Zakon o potnih listinah (Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 04.08.2009)

Kje lahko vložim vlogo za potni list Republike Slovenije?

Državljani Republike Slovenije, ki v Češki republiki prebivajo stalno ali začasno, lahko vlogo za izdajo novega potnega lista vložijo na našem veleposlaništvu ali na Upravni enoti v RS.

Ali moram vložiti vlogo osebno?

Vložitev vloge je možna le OSEBNO, saj se v postopku preverja identiteta in skladnost biometrične fotografije z dejansko podobo. Na vlogo se mora stranka tudi lastnoročno podpisati, uradna oseba pa vsem državljanom, starejšim od 12 let, odvzame prstna odtisa. 

 

Kaj moram prinesti s seboj?

• osebni dokument
• star oz. pretečeni potni list Republike Slovenije
• biometrično fotografijo (navodila spodaj)
• potrdilo o prebivališču (če ste ga v zadnjem času spreminjali)
• konzularno takso

Koliko znaša konzularna taksa za nov potni list Republike Slovenije?

Od 1.1.2012 konzularne takse znašajo:
• 115 EUR - veljavnost 10 let (za vse polnoletne osebe)
• 76 EUR - veljavnost 5 let (za osebe od 3. do 18. let starosti)
• 57 EUR - veljavnost 3 leta (za osebe do 3. let starosti)
• 47 EUR - veljavnost 1 leto (v primerih večkratnih izgub potnega lista se lahko zaračuna tudi drugačno takso)

Konzularna taksa je lahko tudi višja, kot na primer v slučaju neskrbnega ravnanja in posledične odtujitve dokumenta.

Kje se plača konzularna taksa in kako je mogoče plačati konzularno takso?

Konzularno takso se plača ob predložitvi vloge v konzularni pisarni v gotovini (EUR ali CZK). Kreditnih ali bančnih kartic ne sprejemamo.

Koliko let velja potni list Republike Slovenije?

• polnoletni državljan lahko dobi potni list z veljavnostjo 10 let
• državljanu RS, ki še ni dopolnil starosti treh let, se izda potni list z veljavnostjo 3 let
• državljanu staremu od treh do osemnajst let se izda potni list z veljavnostjo 5 let
• državljanu RS, ki v obdobju petih let izgubi ali se mu odtujita dva ali več potnih listov, se izda potni list z veljavnostjo enega leta, v kolikor ne dokaže, da je v primeru odtujitve z njim ravnal z »dolžno skrbnostjo« in je odtujitev prijavil kot kaznivo dejanje.

Moj otrok potrebuje potni list. Ali ga moram pripeljati s seboj?

Za osebo, ki še ni dopolnila 18 let (in ki ni sklenila zakonske zveze), vlogo poda zakoniti zastopnik, otrok pa mora biti na veleposlaništvu navzoč (izjema so dojenčki in mlajši otroci, ki se še ne znajo podpisati).

Ali je možen vpis mladoletnih otrok v potni list staršev?

Vpisa mladoletnih otrok v potni list staršev ali zakonitih zastopnikov ni, zato mora tudi otrok pridobiti samostojni potni list. Pri oddaji vloge ga mora spremljati zakoniti zastopnik. Če je star 12 let, se mu zajamejo tudi prstni odtisi.

Kaj pomeni biometrična fotografija?

K vlogi je potrebno predložiti biometrično fotografijo. Veleposlaništvo lahko vlogo posreduje naprej le z ustrezno biometrično fotografijo. Standarde za slike je potrebno strogo upoštevati, saj lahko v nasprotnem primeru proizvajalec vlogo zavrne. Specifikacije za biometrično  fotografijo so na voljo na spletni strani:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/osebni-dokumenti-potrdila-selitev/osebni-dokumenti/potni-list/pogosta-vprasanja/kaksna-fotografija-je-ustrezna-za-izdajo-potnega-lista.html

Aktualna fotografija mora kazati pravo podobo in ne sme biti retuširana, izdelana mora biti na tankem sijajnem papirju, velikosti 35X45 mm. Prosilec mora biti slikan od spredaj, z odkritim čelom, brez klobuka, čepice, rute, sončnih očal, ipd. Zobje se ne smejo videti. V primeru, da nosite očala z dioptrijo, bodite pozorni, da ni odseva očal na fotografiji. Osebe, ki po svoji navadi ali iz verskih razlogov nosijo ruto ali čepico kot znak verske pripadnosti, smejo IZJEMOMA priložiti fotografijo, na kateri so slikani s pokrivalom, vendar od spredaj in z odkritim čelom.

Koliko fotografij moram predložiti vlogi za nov potni list?

Vlogi za nov potni list je potrebno predložiti eno biometrično fotografijo.

Kaj moram storiti ob spremembi osebnih podatkov (npr. pri spremembi prebivališča)?

Državljan RS, ki spremeni stalno prebivališče mora Upravni enoti / slovenskemu diplomatsko konzularnemu predstavništvu v tujini predložiti potno listino za vpis spremembe naslova najpozneje v 30 dneh po spremembi.

Najpozneje v 30 dneh pa mora predložiti potno listino upravni enoti v uničenje, če:
• spremeni priimek ali ime,
• fotografija ne kaže več njegove prave podobe,
• je poškodovana oziroma obrabljena, ali če iz kakšnega drugega razloga ni več uporabna,

Zamenjal/(a) sem naslov stalnega prebivališča, kako zamenjam naslov v potnem listu?

V kolikor ste spremembo stalnega bivališča že opravili na Upravni enoti v Sloveniji ali na našem veleposlaništvu, potem boste na veleposlaništvu skupaj z vlogo za spremembo naslova v potnem listu oddali še potni list. Postopek spremembe naslova v potnem listu je brezplačen in traja približno 10 dni.

Koliko časa traja, da dobim nov potni list?

Potni list se praviloma pridobi v roku 7-10 delovnih dni od vložitve vloge.

Kako lahko podaljšam potni list?

Veljavnosti potnega lista ni mogoče podaljšati, oddate lahko le vlogo za nov potni list.
V potnem listu mi je zmanjkalo strani, ali mi lahko v potni list dodate liste in koliko časa potrebujete za to?
V potni list ni mogoče dodati novih strani. Če je potni list poln, je potrebno izdati novega.

Potni list / osebno izkaznico so mi ukradli oz. sem jo izgubil, v Slovenijo potujem še danes. Kaj lahko uredim na veleposlaništvu?

V kolikor so vam ukradli ali pa ste izgubili potni list oziroma osebno izkaznico in / ali druge dokumente, je potrebno krajo / pogrešitev najprej prijaviti na najbližji policijski postaji, kjer vam bodo izdali policijski zapisnik. Na veleposlaništvu lahko - ob predložitvi originalnega policijskega zapisnika - prekličemo ukraden potni list oz. / in osebno izkaznico.
 
V kolikor so vam poleg potnega lista in osebne izkaznice ukradli tudi druge dokumente, jih boste morali preklicati v Sloveniji, od tega vozniško ter prometno dovoljenje neposredno na Upravni enoti.

Osebna stran v potnem listu je izpadla iz potnega lista. Ali jo lahko prilepim? Kaj lahko storim?

Predlagamo, da vaš trenutni potni list zamenjate z novim. Osebne strani oziroma drugih strani se ne sme lepiti v potni list, prav tako ne priporočamo potovanja s poškodovanim potnim listom.

Kako ravnati z biometričnim potnim listom?

Za ohranjanje kakovosti, zanesljivosti in obstojnosti biometričnega potnega lista v času njegove veljavnosti je treba s potnim listom ravnati kot z vsako drugo elektronsko napravo:
• Potnega lista se ne sme prepogibati, trgati ali nanj kako drugače delovati z mehansko silo.
• Potni list je priporočeno hraniti v namenskih ovitkih za nošnjo v prtljagi (kovček ali ročna torba, ne sme se ga nositi v hlačnem žepu).
• Potnega lista se ne sme izpostavljajte nevarnim elektromagnetnim valovanjem ali visokim pritiskom.
• Potnega lista se ne sme izpostavljajte vlagi, visoki temperaturi (nad + 50° C), nizki temperaturi (pod - 10° C), močnemu sončnemu sevanju oziroma drugim virom energije, pralnim praškom in drugim kemikalijam, organskim topilom in lugom.

Konzularne takse

Konzularne takse so določene z Zakonom o upravnih taksah (Ur.l. RS, št. 106/2010-UPB5) 

Fotograf

V bližini veleposlaništva se nahaja fotograf:

Kodak Express FOKO, digital lab (www.foko.cz), Jugoslávských partyzánů 10, 160 00 Praha 6

Fotografije lahko sicer pridobite pri kateremkoli fotografu, ki je tehnično opremljen za izdelavo fotografij za biometrični potni list.

Fotografa opozorite na naslednje zahteve:

• velikost fotografije: 3,5 x 4,5 cm

• obraz naj ne bi zajemal več kot 70% fotografije (na vseh štirih straneh mora biti 3 do 5 mm praznega prostora od glave do roba

• slika je lahko črno-bela ali barvna, ozadje svetlorjavo ali svetlomodro, nikakor pa ne belo ali temnomodro

• oseba ne sme kazati zob

• glava poravnana, nos na sredini slike

• ostrina in kontrast sta pomembna

• obraz enakomerno osvetljen in brez senc

• za osebe, ki nosijo očala (okvirji ne smejo prekrivati oči, na očalih ne sme biti vidnega odseva)

• pri otrocih se ne sme videti rok staršev ali igrač (najbolje jih je slikati leže)

• pri svetlolasih oz. belolasih ljudeh je najboljša črno-bela slika.

* izpolnjen obrazec za pridobitev potnega lista, ki ga dobite na našem veleposlaništvu.