Veleposlaništvo RS Praga /Novice /
14.02.2022  

Volitve v Državni zbor 2022: nedelja 24.4.2022

Državljane Republike Slovenije, ki stalno ali začasno bivajo na Češkem, obveščamo, da je bil v Uradnem listu RS št. 16/22 z dne 9.2. objavljen Odlok o razpisu rednih volitev v državni zbor. Redne volitve poslancev v Državni zbor bodo potekale v nedeljo 24.4.2022, odprto bo tudi volišče v prostorih Veleposlaništva Republike Slovenije v Pragi.

V nadaljevanju opozarjamo na naslednje prekluzivne datume:

•od 14.2. do 24.3. potrjevanje obrazcev podpor listi kandidatov: volivci lahko podajo svojo podporo listi kandidatov za poslanke in poslance v državni zbor; podporo lahko dajo tudi volivci, ki se stalno ali začasno nahajajo v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba veleposlaništva

•od 5.3. do 8.4. imajo volivci možnost vpogleda v podatke v evidenci volilne pravice in možnost podaje zahtevka za odpravo napak

•18.2. bo potekal centralni izpis volilnih kart, ki se pošiljajo volivcem v tujini po uradni dolžnosti
 
•24.3. je zadnji dan, ko imajo volivci, ki se bodo v času izvedbe volitev začasno nahajali v tujini (zdomci), možnost Državni volilni komisiji posredovati vlogo za glasovanje po pošti iz tujine ali na veleposlaništvu.
 
•20.4. je zadnji dan, ko lahko izseljenci (imajo stalni naslov v tujini), ki bodo na dan izvedbe volitev v RS in bi želeli glasovati na volišču OMNIA, svojo namero sporočijo okrajni volilni komisiji

Možnosti glasovanja za volivce v tujini:

1.volivci, ki začasno stanujejo v tujini in imajo stalno prebivališče v Sloveniji (zdomci) lahko glasujejo na dva načina: ali na veleposlaništvu Republike Slovenije v Pragi ali po pošti iz tujine.

Volivci vlogo lahko oddajo le elektronsko na naslednjih povezavah (najkasneje do 24.3.):

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5625

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5626
 
2.volivci, ki imajo stalni naslov v tujini (izseljenci) lahko glasujejo na dva načina: na veleposlaništvu Republike Slovenije v Pragi, če so vpisani v posebni volilni imenik, ali po pošti iz tujine; izseljenci so po uradni dolžnosti vpisani v posebni volilni imenik, kar pomeni, da imajo pravico glasovati na veleposlaništvu, prav tako pa se jim po uradni dolžnosti na naslov prijavljenega naslova v tujini pošlje volilno gradivo

Izseljenci, ki bodo na dan glasovanja v Republiki Sloveniji, lahko glasujejo na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije oz. na volišču OMNIA. O tej nameri mora volivec obvestiti Državno volilno komisijo najkasneje do 20.4. do 24. ure. Vlogo za glasovanje v RS lahko oddajo preko:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5625

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5626