Veleposlaništvo RS Praga /Novice /
06.11.2014  

Simpozij ob 100. letnici poučevanja slovenskega jezika na Karlovi univerzi v Pragi (6.-7.11.2014)

Simpozij sta pripravila Katedra za južnoslovanske in balkanistične študije Filozofske fakultete (FF) Karlove univerze (KU) v Pragi v sodelovanju z Literarnovednim društvom v Pragi in Centrom za slovenščino kot drugi tuji jezik na FF Univerze v Ljubljani.

Foto: Alenka Jensterle-Doležal

Sponzorji simpozija, ki se ga je udeležilo preko 30 udeležencev iz Slovenije so Katedra južnoslovanskih in balkanističnih študij na FF KU v Pragi, Center za slovenščino kot drugi tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Univerze v Ljubljani, Veleposlaništvo Republike Slovenije v Pragi ter Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Foto: MZZ RS

Na simpoziju je bilo predstavljenih več vsebinskih sklopov:  Zgodovina slovenistike in slavistike na FF KU v Pragi (panel vodi Marko Jesenšek), Zgodovina slovensko-čeških stikov na področju jezikoslovja (Andrej Šurla, lektor na FF KU v Pragi), Zgodovina slovenskih-čeških stikov (Alenka Jensterle-Doležal, profesorica za slovensko literaturo na FF KU v Pragi), Literarnozgodovinske povezave in večjezični slovenski avtorji (Jasna Honzak-Jahić), Slovenistika v srednjeevropskem prostoru (Andrej Šurla) in Lektorji na Filozofski fakulteti Karlove univerze v Pragi (Alenka Jensterle-Doležal). Poseben prispevek na simpoziju je imela tudi Mojca Nidorfer Šiškovič, vodja strokovne službe  na Centru za slovenščino kot drugi tuji jezik.

Foto: Andrej Šurla

Simpozij sta odprli dekanja FF KU doc. dr. Mirjam Friedova in veleposlanica dr. Smiljana Knez. Cilji simpozija so predvsem osvetliti zgodovinske in personalne okoliščine, ki so privedle do ustanovitve lektorata, ter predstaviti osebnosti, ki so skozi zgodovino prispevale k njegovemu razvoju in rasti (npr. profesorja Matija Murko in Oton Berkopec ter sploh prvi slovenski lektor Jožef Skrbinšek); osvetliti pomen češkega jezikoslovja, literarne vede in pedagogike za slovensko lingvistično raziskovanje, produkcijo  ter pedagoško prakso; predstaviti organiziranost in problematiko univerzitetnih slovenistik in lektoratov na Češkem in v svetu; orisati zgodovino sodelovanja med Čehi in Slovenci na področju šolstva;  ponuditi možnost tudi za predstavitev zgodovine širšega (ne le lingvističnega in humanističnega)  univerzitetnega in znanstvenega češko-slovenskega sodelovanja, mdr. predstaviti slovenske absolvente čeških šol; ter raziskovati slovenske avtorje z več jezikovnimi in kulturnimi identitetami, ki so ustvarjali v Sloveniji ali na tujem.

Foto: Andrej Šurla

Simpozij se navezuje na serijo strokovnih srečanj v okviru slovenistike in slavistike na Filozofski fakulteti v Pragi. Od prvega, organiziranega leta 2000, se je zvrstilo že šest mednarodnih simpozijev, dokumentiranih z zborniki in kolektivnimi monografijami.

Za udeležence simpozija je Veleposlaništvo RS v Pragi v svojih prostorih pripravilo tudi sprejem, na katerem jih je pozdravil podpredsednik vlade in minister za zunanje zadeve Republike Slovenije Karl Erjavec.

Foto: Petra Sedláková