Veleposlaništvo RS Praga /Novice /
06.11.2014  

Odkritje spominske plošče filologu Matiji Murku

V projekt postavitve spominske plošče sta bila aktivno vključena Znanstveno-raziskovalni center Slovenske Akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), ki je prevzel financiranje oblikovanja plošče in Slovanski inštitut Akademije znanosti Češke republike, ki je poskrbel za soglasja in dovoljenja, sodeloval pri oblikovanju ter poskrbel za namestitev plošče.  Stroške izdelave spominske plošče je pokrilo slovensko podjetje Riko.

Foto: Petra Sedláková

Spominska plošča Matiju Murku je po obeležjih arhitektu Jožetu Plečniku in skladatelju Jakobu Petelinu Gallusu tretje spominsko obeležje pomembnim Slovencem, ki so delovali v Pragi.


 Foto: Petra Sedláková

Murko je bil, kot omenjeno, prvi profesor južnoslovanskih jezikov na Karlovi univerzi, predvsem pa je bil med pobudniki in ustanovitelji Slovanskega inštituta in njegov prvi predsednik. Prijateljeval je s Karlom Kramerjem, Tomašem Gariquom Masarykom in Ivanom Hribarjem, prvim veleposlanikom Kraljevine SHS v tedanji Češkoslovaški. Zanj velja, da je bil eden od centrov praškega intelektualnega življenja pred drugo svetovno vojno.

Foto: Petra Sedláková, na fotografiji (od leve proti desni): dr. Helena Ulbrechtova, direktorica Slovanskega inštituta Akademije znanosti Češke republike; veleposlanica Češke republike v Sloveniji Věra Zemanová; prof. dr. Jiři Drahoš, predsednik Akademije znanosti Češke republike; podpredsednik vlade in minister za zunanje zadeve Republike Slovenije Karl Erjavec; prevajalec dr. David Blažek; veleposlanica Republike Slovenije na Češkem dr. Smiljana Knez in dr. Mimi Urbanc, predstavnica Znanstveno-raziskovalnega centra slovenske Akademije znanosti in umetnosti.

Skupna zgodovina naših dveh narodov, ki je bila izjemno bogata ne le v času skupne države, pač pa vse do druge svetovne vojne, je bila po njej pretrgana. Šele po žametni revoluciji na Češkem in po osamosvojitvi Sloveniji jih intenzivno obnavljamo, pri čemer se bolj samozavestno kot v preteklosti zavedamo naše pripadnosti skupnemu srednje-evropskemu prostoru. Državi povezujejo tesni in prijateljski bilateralni odnosi, ki temeljijo na skupni srednjeevropski identiteti ter kulturni in jezikovni bližini.

Foto: Petra Sedláková

Gospodarski odnosi se iz leta v leto krepijo. Letna blagovna menjava presega milijardo evrov. Vsestransko poglabljanje dvostranskih odnosov,  sorodnost pogledov obeh držav do aktualnih zunanjepolitičnih vprašanjih in tesno sodelovanje v okviru Evropske Unije in NATO potrjujejo, da sta Slovenija in Češka naravni partnerici in pomembni zaveznici v tem delu Evrope.

Foto: Petra Sedláková

Diplomacija se vključuje in spodbuja vsa področja sodelovanja, politično, gospodarsko, akademsko in kulturno. Projekt spominske plošče Matiju Murku jih med seboj simbolno povezuje.