Veleposlaništvo RS Praga /Aktuality /
07.08.2020  

Česká republika zařazena na žlutý seznam

Od 6. 8. 2020 platí pro české občany nová pravidla pro vstup na území Slovinska – na základě odborného posouzení epidemiologické situace byla Česká republika zařazena zpět na žlutý seznam.

Co znamená tato změna pro slovinské občany a cizince s trvalým / přechodným pobytem ve Slovinsku?

Občané Slovinska a cizinci s trvalým / přechodným pobytem ve Slovinsku, kteří přicházejí z členských zemí EU nebo Schengenského prostoru mohou vstoupit do Slovinska bez karantény, pokud doloží potvrzení o tom, že nepřicházejí ze země, která je na červeném seznamu. Pokud se vracíte z České republiky, vezměte si s sebou např. fakturu za zaplacení ubytování, doklad o zaplacení turistické daně, doklad o vlastnictví nemovitosti, ve které jste pobývali.

Jak tato změna ovlivňuje české občany?

Při vstupu je povinná 14-denní karanténa – mimo tyto výjimky:

1. Denní pendleři, kteří mají smlouvu o výkonu zaměstnání v členské zemi EU nebo Schengenském prostoru.
2. Týdenní pendleři  kteří mají smlouvu o výkonu zaměstnání v členské zemi EU nebo Schengenském prostoru + potvrzení o negativním  testování COVID-19.
3. Osoby vstupující za účelem výkonu ekonomické činnosti, kteří při vstupu doloží potvrzení o výkonu této ekonomické činnosti. Dále doloží potvrzení o negativním testování COVID-19 nebo vstoupí na omezenou dobu 24 hodin. 
4. Osoby zaměstnané v rámci mezinárodní dopravy.
5. Osoby konající činnost v rámci nákladní dopravy, přičemž doba tranzitu nesmí přesáhnout 12 hodin.
6. Osoby tranzitující skrze Slovinsko nesmí přesáhnout dobu 12 hodin.
7. Držitelé diplomatických pasů.
8. Osoby vykonávající zvláštní činnost na základě povolení příslušného ministerstva, které musí při vstupu doložit potvrzení o negativním testování COVID-19.
9. Zaměstnanci ochranných a záchranných služeb - policisté, hasiči, lékaři + potvrzení o negativiním testování COVID-19.
10. Osoby vstupující za účelem podstoupení lékařského zákroku a má o něm potvrzení  + potvrzení o negativiním testování COVID-19.
11. Osoby vstupující za účelem vzdělávání nebo výkonu vědecké činnosti, které musí být doloženo potvrzením. Jejich doprovod musí Slovinsko opustit do 24 hodin  + potvrzení o negativiním testování COVID-19.
12. Osoba vstupující za účelem účasti na pohřbu osoby blízké - příbuzný, osoba se kterou žila ve společné domácnosti - podmínkou je opustit Slovinsko do 24 hodin  + potvrzení o negativiním testování COVID-19.
13. Osoba vstupující z rodinných důvodů - musí opustit Slovinsko do 24 hodin + doložit potvrzení o negativiním testování COVID-19.
14. Osoba navštěvující Slovinsko z důvodu neodkladných osobních záležitostí  - musí opustit Slovinsko do 24 hodin + doložit potvrzení o negativiním testování COVID-19.
15. Vlastníci a nájemci pozemků na obou stranách hranice, kteří vykonávají zemědělské činnosti.
16. Personál slovinské armády nebo policie a zaměstnanci státních institucí, kteří se vrací z vyslání ze zahraničí  + doložit potvrzení o negativiním testování COVID-19.

Karanténa se neuloží občanům zemí pocházejících ze zemí, které byly v době rezervace na seznamu bezpečných zemí, pokud si v té době zajistili ubytování ve Slovinské republice, ačkoliv byly tyto země ze seznamu bezpečných zemí vyřazeny, což prokáží potvrzením rezervace. Osoba žádající o tuto výjimku musí při překročení hranice předložit negativní výsledek testu na přítomnost SARS-CoV-2 (COVID-19), který není starší více než 36 hodin a který byl proveden ve členském státě Evropské unie, ve členském státě Schengenského prostoru nebo organizací či jednotlivcem pověřených Národním institutem veřejného zdraví + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

Představitel policie nebo soudního orgánu cizího státu, který vstupuje do Slovinska z důvodu předání hledané nebo odsouzené osoby za účelem výkonu trestu, pokud opustí Slovinsko ihned po dokončení své činnosti.