Veleposlaništvo RS Praga /Aktuality /
09.06.2017  

PŘED ZAHÁJENÍM TURISTICKÉ SEZÓNY

 • Do Slovinska mohou občané EU cestovat s platným cestovním pasem nebo občanským průkazem. Občané třetích zemí, které mají v České republice povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu nepotřebují ke vstupu do Slovinska vízum, musí však mít u sebe kromě českého povolení k pobytu i platný cestovní pas svého státu. Věnujte pozornost době platnosti svých dokladů. Zajistěte zejména, aby cestovní doklad platil i v době Vaší cesty domů.
 • Na děti se vztahují stejné předpisy jako pro dospělé – mohou cestovat s platným cestovním pasem nebo občanským průkazem. Souhlas/zmocnění k cestování nezletilých dětí v doprovodu třetích osob nebo pouze jednoho z rodičů není k překročení hranice zapotřebí (pro větší bezpečnost dítěte při případných jiných komplikacích během dovolené však doporučujeme i další dokumentaci podle Vašeho uvážení).
 • Slovinské komunikace a hraniční přechody patří v době turistické sezóny k nejvytíženějším v Evropě. Kvůli letošní změně schengenských předpisů, které za účelem zvýšení bezpečnosti v EU zavádějí přísnější hraniční kontroly na vnější schengenské hranici (pozn. Chorvatsko dosud není členem schengenského prostoru), je zapotřebí počítat s případným prodloužením čekacích dob při výjezdu ze schengenského prostoru nebo vjezdu do něj.
 • Změna zákona o schengenských hranicích znamená systematickou kontrolu všech osob, včetně občanů Evropské unie. Kontroly se začaly provádět 7. dubna 2017. Policisté kontrolují cestovní doklady všech cestujících osob při překročení hranice pomocí speciálních čteček, a to každý dokument zvlášť a při každém překročení hranice (při provádění systematických hraničních kontrol může docházet k určitým odchylkám dočasného rázu).
 • Podrobnější informace o hraničních kontrolách v anglickém jazyce jsou k dispozici na:
  http://www.policija.si/eng/index.php/component/content/article/13-news/1925-systematic-border-checks-of-all-travellers-at-external-schengen-borders-to-start-on-7-april%20
 • Před cestou si proto zjistěte informace o situaci na silnicích a hraničních přechodech. Potřebné údaje naleznete v několika jazycích na adresách:
  https://www.promet.si/portal/en/1traffic-conditions.aspx, http://www.policija.si/eng/ a http://www.dars.si/
 • V souvislosti s uvedenými změnami doporučujeme včasné naplánování trasy pro Vás nejvhodnější. Při zhuštění provozu na dopravních tepnách volte méně frekventované hraniční přechody v méně frekventovaných dnech a hodinách. Při plánování cesty Vám může posloužit také denně aktualizovaná dopravní prognóza (hodnocení očekávaného provozu s měsíčním předstihem) na webových stránkách Dopravního informačního centra: https://www.promet.si/portal/en/traffic-forecast.aspx
 • Nezapomeňte si zakoupit dálniční známku, kterou seženete např. už na rakouských čerpacích stanicích. Více o tom, kterou z dálničních známek máte zvolit, naleznete zde: http://www.dars.si/Dokumenti/Toll_297.aspx Tresty za jízdu po dálnici bez dálniční známky jsou vysoké a zbytečně Vám mohou pokazit dovolenou.
 • Turistické informace o Slovinsku naleznete na https://www.slovenia.info/sl
 • Domácí mazlíčci vstupují do Slovinska za všeobecných podmínek pro neobchodní pohyb psů, koček či fretek ve Slovinsku. K těmto podmínkám patří: maximálně 5 zvířat na vlastníka či pověřenou osobu; cestovní pas EU pro domácí zvířata; mikročip či jasně čitelné označení, které bylo vytetováno před 3. červencem 2011; platné očkování proti vzteklině. Ve Slovinsku neplatí předpis o zákazu vstupu některých bojových či jiných plemen psů.
  Při vstupu na území Slovinska z jiných členských zemí EU může příslušný orgán provést kontrolu dokumentů a totožnosti domácích zvířat, která jsou předmětem neobchodního pohybu. Vlastník nebo pověřená osoba musí na žádost kontrolního orgánu předložit identifikační dokument domácího zvířete a umožnit kontrolní proceduru.
 • Konzulární pomoc pro české občany ve Slovinsku nebo při jeho průjezdu zajišťuje velvyslanectví České republiky v Lublani, http://www.mzv.cz/ljubljana
 • Podrobnější informace o cestách do Slovinska nebo přes Slovinsko najdete na webových stránkách velvyslanectví: http://www.praga.veleposlanistvo.si/index.php?id=705&L=14
  http://www.praga.veleposlanistvo.si/index.php?id=4341&L=14

Přejeme Vám šťastnou cestu a příjemný pobyt ve Slovinsku!

 

 

.