Veleposlaništvo RS Praga /Novice /
13.12.2017  

Prodaja vozila veleposlaništva - ponovitev zbiranja ponudb

Veleposlaništvo v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ponovno obvešča, da je naprodaj naslednje vozilo veleposlaništva:

Mercedes Benz E 280 CDI Elegance
leto izdelave: 2007
št. prevoženih kilometrov: 190.466

Ocenjena vrednost vozila po Eurotax znaša 188.100 CZK (cca. 7218 EUR). V ponovljenem postopku zbiranja ponudb je bila določena nižja izklicna cena 170.000 CZK (cca. 6600 EUR), obvelja najvišja ponudba. Zainteresirane kupce vabimo, da ponudbe v zaprti kuverti pošljete na naslov veleposlaništva: Pod Hradbami 15, 160 41 Praga 6, s pripisom "prodaja vozila". V ponudbi morajo biti poleg ponujene cene navedeni še kontaktni podatki ponudnika (ime, priimek, tel. številka, e-mail) ter datum in kraj sestave ponudbe. Rok za oddajo ponudb je 19. januar 2018. Obravnavane bodo samo ponudbe, ki bodo na veleposlaništvo v roku prispele po pošti. Za pravočasno se še šteje ponudba, ki je bila na pošti oddana na dan izteka roka.

Vozilo si bo možno ogledati na naslovu veleposlaništva dne 9. januarja 2018 med 9.00 in 16.00 uro. Kupoprodajna pogodba bo sklenjena z najugodnejšim ponudnikom po pregledu prispelih ponudb. Dogovorjeno kupnino je potrebno nakazati na bančni račun veleposlaništva v roku 8 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Kontaktna oseba v primeru dodatnih vprašanj je g. Miha Rössler (tel: +420 233 08 12 11).