Veleposlaništvo RS Praga /Konzularne informacije /Vizne informacije /Informacije o vizumih /

Informacije o vizumih

Vizumska obveznost po državah

Na internetni strani Ministrstva za zunanje zadeve RS lahko preverite ali za državljane določene države obstaja vizumska obveznost za vstop v Republiko Slovenijo: 
http://www.mzz.gov.si/index.php?id=502

 

FORMULAR za vizumske vlogo:
http://www.mzz.gov.si/index.php?id=492

FORMULAR za garanto pismo:
http://www.mzz.gov.si/si/vizne_informacije/obrazci/


Pridobitev vizuma

Za vizum se praviloma zaprosi osebno na pristojnem diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini. Ob vlogi za izdajo vizuma se plača takso za vizumski postopek, ki znaša znaša 35 EUR/1.000 CZK oziroma 60 EUR/1.700 CZK.


Koliko časa traja postopek izdaje vizuma?

Postopek izdaje vizuma zahteva nekaj časa. Praviloma traja vsaj teden dni, vendar je možno, da postopek zaradi preverjanja navedb v vlogi ali spremljajoči dokumentaciji, poteka več časa.

Zato je zelo pomembno, da se za vizum zaprosi pravočasno, kar pomeni vsaj 3 tedne pred nameravanim odhodom.


Katera spremljajoča dokumentacija se zahteva?

Osnovna dokumentacija: 

 • veljaven potni list ter fotokopije njegove biografske strani in vseh ostalih uporabljenih strani (vizumi, vstopni in izstopni žigi in morebitni drugi zaznamki),
 • najmanj ena barvna fotografija prosilca velikosti 45mm x 35mm. Fotografija mora biti nepoškodovana, jasna in dobre kvalitete. Natisnjena mora biti na normalnem fotografskem papirju. Primere primernih in neprimernih fotografij si lahko ogledate na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve RS (www.mzz.gov.si).
 • priloži se vso potrebno spremljajočo dokumentacijo.

 

Spremljajoča dokumentacija:

Spremljajoča dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti vlogi je odvisna od tipa vizuma oziroma namena obiska v Sloveniji.

V primeru tranzitnega vizuma je poleg osnovne dokumentacije potrebno priložiti tudi dokazilo, da je omogočen vstop v naslednjo državo (npr. veljaven vizum, dovoljenje za prebivanje ali drug ustrezen dokument na podlagi katerega tujec lahko vstopi v naslednjo državo).

V primeru izdaje vstopnega vizuma je vrsta in količina dokumentacije odvisna od namena obiska v Sloveniji, stopnje migracijskega ali varnostnega tveganja, predhodnih bivanj v Republiki Sloveniji, lokalnih razmer, ...

Predlagamo, da se pred vložitvijo vloge posvetujete s pristojnim diplomatsko konzularnim predstavništvom (telefonski razgovor, spletne strani predstavništva, ...).

Dokumentacija, ki se v vizumskem postopku lahko zahteva, je lahko zelo različna. Med drugim se lahko zahteva dokumente kot so:

 

ZA ZASEBNI OBISK:

Prosilec:

 • dokazilo o zaposlitvi/šolanju,
 • dokazilo o višini osebnih dohodkov za zadnje 3 mesece,
 • dokazilo o plačevanju zdravstvenega/pokojninskega zavarovanja za zadnje 3 mesece (potrdilo ustrezne zavarovalnice),
 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • izpiski iz matičnih knjig s katerimi se dokazuje morebitno sorodstveno razmerje do garanta ali drugih družinskih članov, ki potujejo s prosilcem,
 • izpisek iz matične knjige ali drugo dokazilo, iz katerega je razviden stan prosilca,
 • dokazilo o bivališču oziroma statusu v državi prebivališča,
 • pooblastilo staršev (v primeru mladoletnih otrok),
 • povratna vozovnica
 • ...  

 

Garant:

 • originalno in overjeno garantno pismo osebe, ki vas vabi v Republiko Slovenijo,
 • dokazilo iz katerega je razvidno državljanstvo in prebivališče,
 • potrdilo/pogodba o zaposlitvi,
 • bančni izpiski za zadnje 3 mesece,
 • dokazilo, da garant ni prejemnik socialne pomoči,
 • dokazilo o lastništvu nepremičnine (izpisek iz zemljiške knjige) ali pogodba o najemu stanovanja

ZA POSLOVNI OBISK:

Prosilec:

 • izpisek iz registra podjetij iz katerega je razvidna tudi dejavnost podjetja,
 • dokazilo o zaposlitvi,
 • dokazilo o višini osebnih dohodkov za zadnje 3 mesece, 
 • dokazilo o plačevanju zdravstvenega/pokojninskega zavarovanja za zadnje 3 mesece (potrdilo ustrezne zavarovalnice),
 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • dokazila o morebitnem predhodnem poslovanju (carinske deklaracije, računi, dobavnice, ...)

 

Poslovni partner v Republiki Sloveniji:

 • povabilno pismo podjetja ali organizacije iz katerega je razvidna narava, trajanje in obrazložitev obiska,
 • dokazila o morebitnem predhodnem poslovanju (carinske deklaracije, računi, dobavnice, ...)

Pomembno je, da je iz garantnega pisma razvidno, kaj konkretno bo tuj poslovni partner počel v času bivanja v Republiki Sloveniji, kdo bo pokril stroške bivanja oziroma nastanitve, koliko časa se bo nahajal v Republiki Sloveniji in kje bo nastanjen.

 

ZA TURISTIČNI OBISK:

Prosilec:

 • dokazilo o zaposlitvi/šolanju, 
 • dokazilo o višini osebnih dohodkov za zadnje 3 mesece, 
 • dokazilo o plačevanju zdravstvenega/pokojninskega zavarovanja za zadnje 3 mesece (potrdilo ustrezne zavarovalnice), 
 • potrdilo o nekaznovanosti, 
 • razni izpiski iz matičnih knjig s katerimi se dokazuje morebitno sorodstveno razmerje do drugih družinskih članov, ki potujejo s prosilcem,
 • dokazilo o bivališču oziroma statusu v državi prebivališča,
 • pooblastilo staršev (v primeru mladoletnih otrok)
 • ...

 

Organizator turističnega potovanja:

 • voucher turistične agencije v Republiki Sloveniji.

 

V primeru drugih namenov potovanja je potrebno informacijo o zahtevani spremljajoči dokumentaciji pridobiti direktno na pristojnem diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije.

 

Potovalno zdravstveno zavarovanje

Diplomatsko konzularno predstavništvo, ki vodi vizumski postopek, ob izdaji vizuma od stranke zahteva predložitev dokazila o sklenitvi ustreznega potovalnega zdravstvenega zavarovanja. Potovalno zdravstveno zavarovanje mora biti sklenjeno za zavarovalno vsoto najmanj 30.000 EUR in mora iti veljavno na celotnem območju za katerega je bil izdan vizum.

Diplomatsko konzularno predstavništvo lahko pri odločitvi glede bonitete posamezne zavarovalnice upošteva predhodno pridobljene izkušnje, ki jih imajo tudi diplomatsko konzularna predstavništva drugih držav Evropske unije v regiji.