Veleposlaništvo RS Praga /Konzularne informacije /Vizne informacije /Dovoljenje za prebivanje /

Dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji

Tujec, ki želi v Republiki Sloveniji prebivati dalj časa, kot je to mogoče na podlagi vizuma, ali ki želi vstopiti in prebivati v Republiki Sloveniji iz drugačnih razlogov, kot je to mogoče na podlagi vizuma, mora imeti dovoljenje za prebivanje. Dovoljenje za prebivanje pomeni dovoljenje za vstop in bivanje  za določen čas in za določen namen ali prebivanje za nedoločen čas. Pogoji za izdajo dovoljenja so določeni z Zakonom o tujcih - uradno precišceno besedilo (ZTuj-1-UPB5), Uradni list RS, št. 71/2008, 14.07.2008.

Dovoljenje za bivanje za državljane EU, njihove družinske člane, ter družinske člane slovenskih državljanov

Državljani EU lahko v Sloveniji brez vizuma bivajo do 90 dni. V roku treh dni po prihodu v Slovenijo so se dolžni prijaviti na območni policijski postaji (razen v primeru bivanja v hotelu). V primeru, da želijo v Sloveniji prebivati več kot tri mesece morajo pred pretekom tega roka na upravni enoti, na območju katere prebivajo, zaprositi za izdajo dovoljenja za prebivanje. Podobno kot za državljane EU Zakon o tujcih tudi za njihove družinske člane in družinske člane slovenskih državljanov, ki so tujci, določa ugodnejšo ureditev glede vstopa in prebivanja v Sloveniji, kot za ostale tujce.

 

Dovoljenje za bivanje za državljane ostalih držav

Državljani držav, ki niso članice EU, morajo pridobiti dovoljenje za prebivanje v RS pred njihovim vstopom v državo pri pristojnem diplomatsko - konzularnim predstavništvom RS v tujini.

Prosilec vlogo preda osebno, preko pooblaščene osebe ali s priporočeno pošto. Dovoljenje za začasno prebivanje je prosilcu vročeno le osebno. Ob vlogi za dovoljenje za začasno prebivanje je potrebno glede na namen bivanja predložiti ustrezne dokumente, ki morajo biti originalni in uradno prevedeni v slovenski jezik, razen kopije potnega lista. V primeru predaje kopij dokumentov, morajo biti le-te overjene. Konzularna taksa znaša 81. - EUR (Uradni list RS št. 8/00 z dne 31.01.2000) in jo je potrebno poravnati ob predaji vloge. 

 

Za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje mora tujec izpolnjevati enega izmed zakonsko določenih namenov, zaradi katerega želi prebivati v Republiki Sloveniji:

  • zaposlitev in delo;
  • združitev družine s tujcem, ki ima v RS dovoljenje za prebivanje;
  • status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici EU;
  • študij, izobraževanje, specializacija ali strokovno izpopolnjevanje ter praktično
  • usposabljanje, sodelovanje oziroma udeležba v programih mednarodnih izmenjav
  • prostovoljcev in v drugih programih, ki ne sodijo v sistem formalnega izobraževanja;
  • drugi upravičeni in z zakonom, mednarodnimi akti ali mednarodnimi načeli in
  • običaji utemeljeni razlogi
  • slovensko poreklo do tretjega kolena v ravni vrsti.

 

Podrobnejše informacije glede pridobivanja dovoljenja za prebivanje tujcev v RS so na voljo na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve RS (http://www.mnz.gov.si)